Podczas Eucharystii, sprawowanej przed obrazem Matki Bożej Kodeńskiej, przełożeni domów Polskiej Prowincji oraz jednostek zagranicznych, należących do naszej prowincji, odnowili swoje śluby zakonne. Eucharystii przewodniczył prowincjał – o. Paweł Zając OMI. W słowie skierowanym do zebranych w kodeńskiej bazylice przywołał kilka myśli z nauk, wygłoszonych dla oblatów przez bp. Jacka Kicińskiego CMF – przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski.

Nawiązując do głównych myśli, podjętych przez rekolekcjonistę w mijającym tygodniu, prowincjał wskazał na potrzebę szukania odpoczynku w ciszy Boga. Przywołując obraz łani z psalmu 42, przypomniał, że tak jak sarna nie jest w stanie przeżyć bez krystalicznie czystej wody, tak również i w życiu zakonnym jedynym źródłem, które może zaspokoić łaknienie, jest tylko Bóg. Ojciec Zając zachęcał, aby nie zapominać o tym, że wszystkie wydarzenia naszego życia są zawarte w słowie Bożym.

 

Niech to słowo dzisiejszej liturgii też w nas zostanie na zakończenie rekolekcji, abyśmy z pokorą podejmowali posługę nam daną, ale sami pozwalali sobie powiedzieć, kiedy przy nas stanie prorok i będzie chciał w jakiś sposób nam pomóc. Ostatecznie, czym jest to nasze życie i czym jest ten świat – jak nieraz to powtarzamy, jest krótką chwilą – ale jeśli z niej dobrze skorzystamy, to będziemy cieszyć się życiem wiecznym. Wszystko, co nam na tej drodze pomaga, powinno być otoczone naszą wdzięcznością i troską. Niech tak się właśnie stanie – zakończył kazanie prowincjał.

Tradycją dorocznych rekolekcji oblackich jest publiczne odnowienie profesji zakonnej:

(pg)