Chór klerycki oblackiego seminarium animował muzycznie uroczystości z okazji święta Ofiarowania Pańskiego, które z woli św. Jana Pawła II, jest jednocześnie Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Uroczystej Eucharystii w poznańskiej archikatedrze przewodniczył abp Stanisław Gądecki – metropolita poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Mszę świętą koncelebrowali biskupi pomocniczy oraz przybyli prezbiterzy zakonni ze wspólnot, których klasztory znajdują się na terenie najstarszej diecezji polskiej. Matka kościołów archidiecezji wypełniła się modlitwą setek osób konsekrowanych.

W homilii arcybiskup poznański przypomniał znaczenie biblijne wydarzeń, które wspominamy w sposób liturgiczny. Nawiązując do trwającego w polskim Kościele Roku Eucharystii, przypomniał o znaczeniu tego sakramentu w konsekracji zakonnej.

Misja osób konsekrowanych nie jest uzależniona od ich liczby czy od ilości zajmowanych przez nie przestrzeni, lecz od zdolności wzbudzania zmiany, zdziwienia i współczucia, od sposobu, w jaki żyjecie jako uczniowie i uczennice Jezusa pośród tych, z którymi dzielicie ich życie codzienne, radości, smutki, cierpienia i nadzieje – przypominał kaznodzieja.

W Eucharystii Chrystus daje nam siebie jako Chleb „połamany” i jako Krew „przelaną”, aby wszyscy mogli „mieć życie, i mieć je w obfitości (J 10,10). Udział w Jego uczcie ofiarnej nie polega jedynie na powtarzaniu Jego gestów, lecz na piciu z Jego kielicha i uczestnictwie w Jego ofierze. Podobnie jak Chrystus staje się „Chlebem łamanym” i „Krwią przelaną”, tak każdy chrześcijanin – a tym bardziej każda osoba konsekrowana – powołany jest, by oddać życie za braci, jednocząc je z życiem Odkupiciela – kontynuował abp Stanisław Gądecki.

W przebieg celebracji eucharystycznej zaangażowany był także chór klerycki Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. Przygotowaniem występu zajął się ks. Bogusław Grzebień z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

(pg/Obra OMI)