W dniach 6-7 lutego br. w Aix-en-Provence odbyło się robocze spotkanie wyższych przełożonych oraz radnych prowincjalnych prowincji oblackich: Francji, Belgii, Anglii-Irlandii oraz polskiej delegatury Francji-Beneluksu, a także przełożonego dystryktu duńskiego polskiej prowincji. Tematem spotkania był dalszy rozwój tych jurysdykcji w świetle zmieniającej się sytuacji Kościoła w zachodniej Europie. Spotkaniu przewodniczył o. Paweł Zając OMI w charakterze prezydenta Europejskiej Konferencji Oblackich Prowincji. Uczestnicy nawiązali przede wszystkim do źródeł oblackiego charyzmatu, ponownie rozważając odwagę misyjną Założyciela, św. Eugeniusza de Mazenoda. Modlili się oraz spotykali w przestrzeni klasztoru, w którym w 1816 r. zrodziło się Zgromadzenie. Wymiana informacji na temat historii oraz bieżącego stanu poszczególnych jurysdykcji była kolejnym etapem dyskusji o przyszłości regionu europejskiego, który systematycznie zmierza w kierunku coraz ściślejszej integracji oblackiej posługi.

W spotkaniu wzięło udział 20 oblatów, wyznaczono także plany dalszego rozeznawania prawdopodobnego połączenia zachodnioeuropejskich prowincji w nową wspólną strukturę, z myślą o intensyfikacji misji oblackiej w Europie.

(P. Zając OMI)