Wykładem “Przyjaźń – najpiękniejszy sposób budowania zdrowej relacji” rozpoczął się cykl spotkań w ramach Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku. Prelekcja dr med. Iwony Niedbalskiej spotkała się z zaskakującym zainteresowaniem słuchaczy.

Wczoraj miał miejsce pierwszy wykład i ku mojej radości, rzeczywiście cieszył się dużą popularnością, bo prawie cała sala wielofunkcyjna była wypełniona ludźmi – przyznaje o. Marcin Szafors OMI – dyrektor OCEiK.

Iwona Niedbalska jest pediatrą, autorką podręcznika “Akademii dla Rodziców”, zajmującą się jednocześnie terapią dziecięcą i małżeńską. Zaplanowano jeszcze dwa spotkania: 20 lutego br., “Małżeńskie szczęście – ABC budowania jedności” oraz 12 marca, “Jak skutecznie wyrażać miłość – języki miłości”. Wszystkie prelekcje rozpoczynają się o godzinie 18.00 w sali wielofunkcyjnej przy ul. Elżbietańskiej 9/10 w Gdańsku.

W ramach Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury odbywają się warsztaty na różne tematy teologiczne i również społeczne. Jestem przekonany, że w cykl tych warsztatów społecznych wpisują się trzy wykłady, prowadzone przez panią Iwonę Niedbalską – tłumaczy dyrektor centrum.

Oblackie Centrum Edukacji i Kultury zostało zainicjowane 1 grudnia 2019 roku. Misją placówki jest łączenia tego co stare, piękne i tradycyjne z nowoczesnością, świeżymi pomysłami i kulturalną odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Funkcjonuje ona w starych murach kompleksu klasztornego w centrum Gdańska. Rewitalizacja obiektu była możliwa dzięki środkom europejskim w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: „Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację”.

[Zobacz również galerię z otwarcia OCEiK oraz rekonsekracji kościoła pw. św. Józefa w Gdańsku]

Więcej informacji o wydarzeniach, odbywających się w centrum, można znaleźć klikając w poniższy baner:

Kościół św. Józefa w Gdańsku wraz z zabudowaniami klasztornymi w stylu gotyckim został wzniesiony w XV wieku. Karmelici trzewiczkowi rozpoczęli budowę w 1483 roku. W prezbiterium znajdował się ołtarz poświęcony św. Józefowi – patronowi ludzi pracy, w kościele znajdowało się również 14 ołtarzy bocznych, pięknie zdobionych z figurami świętych. Pierwotnie świątynia miała liczyć 75 metrów długości i sięgać do dzisiejszej wolnostojącej bramy przy ul. Elżbietańskiej. W 1945 roku, wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej do Gdańska, kościół został częściowo zniszczony. Żołnierze sowieccy podłożyli ogień pod świątynię, w której schroniło się ponad 100 osób. Do pierwotnych rozmiarów kościoła nigdy nie powrócono. Od 1947 roku mieści się tu dom zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy sprawują opiekę duszpasterską nad tym miejscem. W kaplicy Wieczystej Adoracji odbywa się spowiedź, z której licznie korzystają mieszkańcy Gdańska i okolic. Miejsce nazwane jest potocznie “kościołem ekstremalnych spowiedników” – rocznie korzysta tu z sakramentu pokuty ponad 80 tysięcy penitentów.

(pg)