W domu zakonnym w Warszawie trwa spotkanie komisji misjonarskiej. Posługa misjonarska – głoszenie misji parafialnych i rekolekcji – jest podstawową formą realizowania charyzmatu oblackiego. Właśnie od tej posługi zaczynali historię Zgromadzenia pierwsi oblaci, głosząc misje i rekolekcje w miejscowościach Prowansji. Celem spotkania w Warszawie jest pochylenie się nad “Podręcznikiem Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej”, który zawiera schemat misji parafialnych, zaczerpnięty z ponad 200-letniego doświadczenia naszej rodziny zakonnej. Publikacja pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI – misjonarza ludowego i wykładowcy homiletyki – ma już ponad 20 lat. Wymaga dostosowania do współczesnych realiów. W obradach uczestniczą: o. Sebastian Wiśniewski OMI – homileta i przewodniczący komisji, oraz misjonarze ludowi – członkowie komisji: o. Krzysztof Czepirski OMI, o. Robert Skup OMI, o. Michał Tomczak OMI i o. Łukasz Krauze OMI.

 

 

W polskiej prowincji zakonnej oblatów około 30 kapłanów pełni posługę misjonarską.

Komisje powoływane przez prowincjała z radą mają charakter doradczy. Ich członkami są oblaci zaangażowani w poszczególne dzieła.

(pg/S. Wiśniewski OMI)