NIGDY NIE SCHODŹ Z AMBONY BEZ POBUDZENIA SERC DO SKRUCHY I DO MIŁOŚCI.

Eugeniusz nadal udziela rad ojcu Mille, który towarzyszy arcybiskupowi Aix i w jego imieniu głosi kazania.

Myślę, że rano przed ceremoniami będziesz musiał przeprowadzić krótką naukę o sakramencie bierzmowania, który dzieci powinny otrzy­mać. Uważaj, by to nie trwało zbyt długo, i zawrzyj dużo rzeczy w nie­wielu słowach. Nie schodź nigdy z ambony bez pobudzenia serc do skru­chy i do miłości. Na wioskach daj biskupowi do zrozumienia, jaki jest pożytek z mówienia językiem regionu.

List do Jeana Baptiste Mille, 21.04.1837, w: EO I, t. IX, nr 614.

Ileż zmian dokonałoby się dzisiaj w Kościele, gdyby wszyscy głoszący słowo Boże wszystkie te wskazówki wprowadzili w życie!