Podczas jubileuszu 200-lecia Zgromadzenia, 21 maja 2016 roku – w uroczystość św. Eugeniusza de Mazenoda – na Sri Lance rozpoczął działalność Oblacki Instytut Wyższego Kształcenia (Oblate Institute of Higher Learning). Jego podstawowym zadaniem było krzewienie pokoju i budowanie cywilizacji pojednania w kraju, który wciąż cierpi na podziały na tle religijnym, etnicznym i politycznym. Właśnie zakończył się trzyletni cykl badań nad rzeczywistościami pokoju i konfliktu, który sklasyfikowany został w następujących kategoriach zagadnień: Transformacja konfliktu, Dialog międzyreligijny i integracja kulturowa na rzecz pojednania narodowego, Poradnictwo psychologiczne jako droga do pojednania, Zaangażowanie społeczne na rzecz pokoju i pojednania.

To zdjęcie z 2019 roku obiegło media całego świata:

Przeczytaj także: [Sri Lanka: Żaden oblat nie ucierpiał w wyniku zamachów]

Przez trzy lata akademickie w kursach uczestniczyło ponad 100 słuchaczy, 12 spośród nich ukończyło cykl dyplomem uniwersyteckim. Dodatkowo 54 studentów otrzymało certyfikaty uczestnictwa w kursach, a 37 dodatkowych uczęszczało na wykłady, jako wolni słuchacze.

Uroczystości wręczenia dyplomów przewodniczył rektor OIHL a zarazem prowincjał prowincji Kolombo – o. Irwin Morais OMI. Gościnny wykład wygłosiła Radhika Coomaraswamy, która pełniła funkcję podsekretarza generalnego ONZ, specjalnego przedstawiciela ds. dzieci i konfliktów zbrojnych w latach 2006-2012.

 

(pg/OMI World)