Prowokacyjnie postawione pytanie, bo dom nowicjatu znajduje się na Świętym Krzyżu. I raczej tej tradycji nie zmienimy… Niemniej jednak wspólnota nowicjacka przebywa obecnie w Zahutyniu, dzieląc ze wspólnotą lokalną życie zakonne, a jednocześnie odpoczywając od codziennych obowiązków na Świętym Krzyżu.

Cel pobytu nowicjuszy w Zahutyniu wyjaśnia socjusz mistrza nowicjatu – o. Tomasz Gali OMI:

Nowicjat jest rocznym czasem przygotowania do złożenia pierwszej profesji zakonnej. Jest to moment wstępnego rozeznawania, zarówno ze strony kandydata jak i Zgromadzenia. Po zakończeniu kanonicznego nowicjatu, który trwa rok, kandydaci na oblatów-prezbiterów rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, natomiast kandydaci na oblatów-braci kontynuują swoją formację zakonną najpierw przy scholastykacie, a później w domu zakonnym, do którego są skierowani.

Wszystkich zainteresowanych życiem zakonnym w oblackim charyzmacie zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Powołań (KLIKNIJ). Można również skorzystać z bezpłatnych rekolekcji powołaniowych, organizowanych przez naszą rodzinę zakonną.

(pg)