OBLACCY BISKUPI W SWOIM HERBIE POWINNI MIEĆ HERB ZGROMADZENIA.

Kiedy Eugeniusz został mianowany biskupem Ikozji, niesprzyjający klimat polityczny sprawił, że był nieufny i nie zwracał uwagi, że był Misjonarzem Oblatem Maryi Niepokalanej. Teraz, gdy jako biskup diecezjalny, musiał wybrać swój herb, w jednej z ćwiartek jest herb oblacki.

Z tych samych powodów byłem odwiedziony od przyjęcia stanowiska, które jest mi tak drogie w tym sensie, że ono wyraża mój tytuł członka jeszcze bardziej niż przełożony świętej rodziny, zatwierdzonej i ustanowionej w Kościele Bożym, w czasie mego wyboru do tytułu biskupa Nikozji. Aby mnie pocieszyć w tym przemilczeniu, wymuszonym przez okoliczności, będę dzielił przyjęte przeciwności z moim Zgromadzeniem, tak będzie się robić zawsze w Zgromadzeniu, gdy ktoś będzie kanonicznie powołany do noszenia tak strasznego ciężaru.

Dziennik, 18.05.1837, w: EO I, t. XVIII.

Chciał, aby tak samo czynili wszyscy oblaccy biskupi.