Za zgodą Rady Generalnej, o. Louis Lougen OMI – generał, wyznaczył Marcina Szuścika z Polski i Claudię Tincep Vasquez z Peru jako świeckich członków Komisji ds. Misji z Młodzieżą na pierwszą trzyletnią kadencję.

Dlaczego misja z młodzieżą jest ważna dla zgromadzenia? Od samego początku Zgromadzenia priorytetem była preferencja dla ubogich i włączanie młodych ludzi do naszej misji. (…) 36. Kapituła Generalna w 2016 roku potwierdziła Misję z Młodzieżą jako priorytet w Zgromadzeniu, ustanawiając stałą Komisję ds. Misji z Młodzieżąmówił w zeszłym roku Superior Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN, o. Louis Lougen OMI.

Dla Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA oraz wszystkich „Niniwitów”, wybór Polaka jako świeckiego członka komisji generalnej jest dużym wyróżnieniem, to także odpowiedzialna funkcja na poziomie Zgromadzenia, która powierzona jest osobie świeckiej i to młodej. Cieszymy się z docenienia pracy wszystkich oblackich duszpasterzy młodzieży, jak i zaangażowania młodych we wspólnoty NINIWY oraz dzieła – wyprawy NINIWA Team, Wolontariat Misyjny NINIWY, Festiwal Życia i Oblackie Centrum Młodzieży.

(pg/OCM w Kokotku)