Zgodnie z rozporządzeniami biskupów Episkopatu Belgii, sprawowanie wszelkich celebracji liturgicznych zostaje zawieszone do dnia 19 kwietnia włącznie. Dotyczy to także duszpasterstwa polonijnego, jakie m.in. w Brukseli prowadzą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Odwołano również celebracje chrztów (w tym chrztu dorosłych w Wigilię Paschalną, jako zwieńczenie drogi katechumenalnej), sakramentu małżeństwa oraz udzielania sakramentaliów. Nie odbędzie się zatem ani błogosławieństwo palm w Niedzielę Męki Pańskiej, ani – praktykowane przez Polaków – poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.

Specjalny list, zawierający konkretne wskazania w odniesieniu do decyzji Episkopatu Belgii, skierował Koordynator Duszpasterstwa Polskiego w Belgii – o. Damian Kopytto OMI:

Drodzy Rodacy

Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii

W związku z poszerzającą się pandemią koronawirusa, Konferencja Episkopatu Belgii wydała w dniu 23 marca br. kolejny komunikat (…) Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż decyzje podjęte przez biskupów Belgii, obowiązują także wszystkie nasze polonijne wspólnoty na terenie całej Belgii. Wszystkie celebracje publicznych uroczystości religijnych zostają zawieszone do 19 kwietnia włącznie. Mając na uwadze zdrowie i życie ludzi, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących liturgii Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych.

W naszej polskiej tradycji w Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny. W tym roku proszę, aby ten obrzęd został dokonany w naszym rodzinnym domu w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego podczas tradycyjnego śniadania wielkanocnego. Jeśli to możliwe modlitwę niech poprowadzi ojciec rodziny. Tekst modlitwy będzie zamieszczony na stronie www.bruksela.oblaci.pl

W związku z zapytaniami o uczestnictwo w pierwsze piątki miesiąca pragnę poinformować, iż ciągłość nie zostaje przerwana. Tak jak zachęca nas papież Franciszek, jeśli wyrażamy takie pragnienie możemy dokonać doskonałego aktu żalu za wszystkie popełnione grzechy i przyjąć Komunię duchową.

Jak każdego roku w naszych polonijnych wspólnotach w Belgii wspieramy ubogich składając naszą wielkopostną jałmużnę. W tym roku możemy uczynić to wpłacając datki na konto bankowe z dopiskiem „Fundusz Miłosierdzia” BE19 4279 1440 5112.

Pozostałe informacje odnośnie celebracji Wielkiego Tygodnia, pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania, małżeństwa i naszych miejsc modlitwy znajdują się w komunikacie Konferencji Episkopatu Belgii.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

W łączności z całym Kościołem w Belgii, którego jesteśmy częścią, pamiętajmy w naszych modlitwach o biskupach, którzy wyrażają troskę o powierzony im Lud Boży. Proszę także o modlitwę w intencji wszystkich naszych polonijnych duszpasterzy i za wszystkich Rodaków przebywających na obczyźnie, zawierzając się Królowej Polski.

(pg)