ZAPROSZENIE, ABY SKUPIĆ SIĘ NA KRZYŻU I ZMARTWYCHWSTANIU

Krzyż Jezusa Chrystusa jest sercem naszego posłannictwa. Wzorem Pawła apostoła głosimy «Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego» (1 Kor 2, 2). Jeśli nosimy «w ciele naszym konanie Jezusa» to w nadziei, «aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele» (2 Kor 4, 10). Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania (por. Flp 3, 10).

 Konstytucja 4

Dla młodego Eugeniusza spotkanie z Ukrzyżowanym było punktem wyjścia do nowego życia – do zmartwychwstania. Niektórzy z nas zostali tak wychowani, aby nasze spojrzenie zatrzymywać tylko na krzyżu, myśleć o naszej własnej biedzie i o wszystkim, co Jezus wycierpiał dla nas. To prawda, że nigdy w wystarczający sposób nie zgłębimy ceny, jaką Jezus zapłacił, aby nas odkupić. Jednak umarł, aby nas wydobyć z nędzy i wprowadzić do pełni życia w zmartwychwstaniu. Jeśli nosimy w naszym ciele konanie Jezusa, to w nadziei, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.