Liturgię Wieczerzy Pańskiej mogliśmy przeżywać ze wspólnotą seminaryjną w Obrze. To miejsce szczególne dla prowincji, bowiem przygotowują się tu do kapłaństwa kolejne pokolenia oblatów. Również ze względu na fakt, że pomimo ograniczeń związanych z pandemią, oblaci w Obrze mogą przeżywać liturgię w pełnej asyście – mieszkają bowiem wszyscy pod jednym dachem, stanowiąc rodzinę zakonną – jest to ubogacające doświadczenie dla tych, którzy korzystają z transmisji.

Dzisiejszej liturgii przewodniczył o. Bernard Felczykowski OMI – ojciec duchowny seminarium. Kazanie wygłosił o. Robert Koniczek OMI – kapelan Szpitala Powiatowego w Wolsztynie.

Uwolnimy się od lęków, gdy będziemy mogli powiedzieć: “Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20) – podkreślał kaznodzieja. W nawiązaniu do symboliki dzisiejszej celebracji dodał: Wspominanie Chrystusa polega na naśladowaniu Go w służbie.

(pg/zdj. WSD OMI)