Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Brampton w Kanadzie przygotowali inscenizowaną katechezę o wczesnej komunii świętej. Przywołali w niej postać papieża św. Piusa X, który obniżył wiek dopuszczania do stołu Eucharystii dla dzieci, które mają świadomość, że pod postacią konsekrowanego chleba jest obecny Jezus Chrystus. To właśnie od jego pontyfikatu dzieci mogą w pełni uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej.

(pg)