KAŻDE DZIAŁANIE JEST OKAZJĄ DO SPOTKANIA Z CHRYSTUSEM.

Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście (J 16,7a).

Podczas Ostatniej Wieczerzy uczniowie byli smutni z powodu bliskiego odejścia Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi im, że co prawda opuszcza ich fizycznie, ale odtąd zamieszka w nich Duch Święty. Uzmysławia im, że nie mogą uzależnić się od natrętnej myśli, ale że powinni być otwarci i zrozumieć, że Bóg może być obecny w wielkoraki sposób.

Świat, w którym żył Eugeniusz podlegał nieustannym zmianom (w ciągu 79 lat przeżył siedem różnych ustrojów politycznych) i zmuszał go do dostosowania się do nowej sytuacji, jednak jego życie ciągle było zakotwiczone w Zbawicielu. Jego duch wspaniale został wyrażony w naszej Regule:

Jedność swego życia oblaci osiągają jedynie w Jezusie Chrystusie i przez Niego. Oddają się przeróżnym posługom apostolskim, a jednocześnie każdy akt ich życia jest okazją do spotkania z Chrystusem, który przez nich oddaje się innym, a im — przez innych (K 31).

Wydarzenia z ostatnich miesięcy stawiają nam wyzwanie, abyśmy nie przywiązywali się do niezmiennych idei, ale pozwolili Duchowi Świętemu, aby otwierał nasze umysły, abyśmy odkryli różnoraką obecność Boga, pomimo że świat wokół nas proponuje inne rozwiązania.