PAN POSŁAŁ MNIE, ABYM UBOGIM NIÓSŁ DOBRĄ NOWINĘ – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO EUGENIUSZA DE MAZENODA.

 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli» (Łk 4,21).

Ewangelia z uroczystości świętego Eugeniusza opowiada o początku publicznej działalności Jezusa: Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę… Ten tekst Ewangelii poruszył Eugeniusza, a on go przyjął, wcielił go i żył nim przez całe swoje życie. Dzisiaj ten tekst jest dewizą mazenodowskiej rodziny i obok ostatnich słów wypowiedzianych przez Eugeniusza, jego testamentem:

Zachowujcie między sobą miłość, miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz.

Dzisiaj przypominamy sobie, jak żył tym tekstem, gdy w 1814 roku pociechę Ewangelii i sakramenty niósł austriackim jeńcom, którzy umierali na tyfus. Nie tylko troszczył się o nich i pomagał im w cierpieniach, ale sam zaraził się tą chorobą i był bliski śmierci. Możemy przytoczyć wiele innych przykładów, gdy przez wiele lat był biskupem Marsylii. Z racji swojego urzędu z pasterską troską niósł pomoc i nadzieję tym, którzy cierpieli z powodu nawracających epidemii cholery.

Przez całe swoje życie dawał przykład współczucia i uwagi wobec ubogich, chorych i tych wszystkich, których uważano za najbardziej opuszczonych. Dzisiaj nadal nas inspiruje i wstawia się za nami w tych trudnych chwilach.

Otwórzmy się, aby dzisiaj usłyszeć Dobrą Nowinę o zbawieniu i wcielić ją w nasze życie, w relacje z żyjącymi pośród nas maluczkimi. Bądźmy Dobrą Nowiną o zbawianiu. Dobrego święta dla całej mazenodowskiej rodziny.