Zapraszamy na drugą część quizu o życiu św. Eugeniusza de Mazenoda:

0 votes, 0 avg
107
Created on

Jak dobrze znasz św. Eugeniusza de Mazenoda? [część 2]

Zapraszamy do quizu o życiu Założyciela Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Obejmuje on okres 1827-1861.

Część pierwsza quizu: LINK

1 / 15

Na początek proste pytanie. W 1832 roku Eugeniusz de Mazenod został konsekrowany na biskupa, a pięć lat później objął rządy pasterskie w jednej z diecezji. Jaka to była diecezja?

Question Image

2 / 15

Biskupem Marsylii od 1823 roku był stryj Eugeniusza, Fortunat. Rząd francuski zmierzał do likwidacji tej diecezji, przede wszystkim ze względów politycznych. Aby uchronić Kościół Marysylii, Stolica Apostolska mianowała Eugeniusza biskupem pomocniczym z prawem przejęcia władzy po biskupie Fortunacie. Niemniej jednak rząd francuski nie zgodziłby się na takie rozwiązanie. Zastosowano zatem pewien fortel, który uzasadniał obecność biskupa Eugeniusza w Marsylii. Na czym on polegał?

Question Image

3 / 15

W trakcie opieki nad diecezją marsylską, Zgromadzenie przeżyło mocny kryzys, który groził rozpadem misjonarzy oblatów. Zarzucano Eugeniuszowi, że zaniedbuje swoją rodzinę zakonną. W 1824 roku Eugeniusz wygłosił dla oblatów rekolekcje, które ostatecznie ocaliły misjonarzy przed rozpadem. Co takiego uczynił Eugeniusz?

Question Image

4 / 15

Kiedy Eugeniusz objął biskupstwo w Marsylii, jedną z pierwszych jego decyzji była dostępność dla wiernych. W czym się przejawiała?

Question Image

5 / 15

Eugeniusz przez całe życie wykazywał ogromną miłość i przywiązanie do Stolicy Apostolskiej. Jednym z ich przejawów było wycofanie się z obrony sądowej wobec pomówień francuskich agentów. Uczynił to na prośbę papieża, przypłacając decyzję utratą obywatelstwa francuskiego. Eugeniusz miał otrzymać godność kardynalską, ale ze względu na napięcia między Watykanem a rządem francuskim, nominacja nigdy nie została ogłoszona publicznie. Była to tzw. nominacja "in pectore". Kiedy po raz pierwszy Eugeniusz usłyszał propozycję biretu kardynalskiego?

Question Image

6 / 15

Podczas rządów biskupich, Eugeniusz erygował 21 parafii, wybudował 34 kościoły, utworzył 5 kościelnych ośrodków naukowych oraz 10 instytutów diecezjalnych. Dwie najbardziej reprezentatywne budowle, które pozostawił po sobie to:

Question Image

7 / 15

W listopadzie 1848 roku papież Pius IX zmuszony był opuścić Rzym i udać się na wygnanie. Znalazł schronienie w Gaecie u króla Neapolu. Do Eugeniusza dotarła wieść, że biskup Rzymu zmuszony jest uciekać dalej i zamierza schronić się we Francji. Jaka była reakcja Eugeniusza?

Question Image

8 / 15

Gdzie umieszczono ten herb biskupa de Mazenoda?

Question Image

9 / 15

Przed Bazyliką Notre-Dame-de-la-Garde w Marsylii znajduje się pieta z napisem: "Misjonarzom, którzy wyruszyli z tego wysokiego miejsca, aby zwiastować Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa naszym braciom, ludziom całego świata". Gdzie wyruszyli pierwsi misjonarze oblaci na misje zagraniczne?

Question Image

10 / 15

Po wysłaniu pierwszych misjonarzy do Kanady, gwałtownie pojawiły się powołania do Zgromadzenia. Eugeniusz był zmuszony otworzyć drugi dom nowicjatu. Drugim kierunkiem pracy misjonarskiej "ad gentes" okazał się Cejlon (Sri Lanka). Do Marsylii przybył biskup Bettachinii. Jak opisywano mu św. Eugeniusza?

Question Image

11 / 15

Jako biskup Marsylii dbał o rozwój intelektualny i pobożność duchowieństwa. Nakazywał, aby kapłani prowadzili pewnego rodzaju życie wspólnotowe, ze wspólną modlitwą i posiłkami. Jako biskup odwiedzał często parafie, wprawiając proboszczów w zakłopotanie. Dlaczego?

Question Image

12 / 15

Po wydarzeniach rewolucyjnych z 1848 roku miały odbyć się we Francji powszechne wybory parlamentarne. Były one ogromnie ważne dla porządku prawnego. Problem polegał na tym, że zostały wyznaczone na Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny. Lokale wyborcze znajdowały się tylko w głównych miastach danego dystryktu. Dla wielu ubogich oznaczałoby to konieczność całodniowej wędrówki, aby oddać swój głos. Biskup Marsylii wystosował więc list do proboszczów, w którym:

Question Image

13 / 15

W swoich listach Eugeniusz wspomina, gdy jako biskup poszedł z posługą sakramentalną do starszej kobiety, która umierała w slumsach Marsylii. Co wtedy się wydarzyło?

Question Image

14 / 15

Gdzie złożono ciało biskupa Eugeniusza?

Question Image

15 / 15

Eugeniusz de Mazenod odchodził z tego świata 21 maja 1861 roku, jaki testament pozostawił swoim duchowym synom - oblatom?

Question Image

Your score is

The average score is 73%

0%