Panie Boże, nasz Ojcze, za wstawiennictwem świętego Eugeniusza de Mazenoda, Założyciela oblatów Maryi Niepokalanej, prosimy Cię, aby wielu młodych ludzi zechciało oddać swoje życie na służbę Ewangelii. W tych czasach, kiedy żniwo jest wielkie, ale robotników mało, poślij robotników do Twojej winnicy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo…

Święty Eugeniuszu de Mazenodzie – módl się za nami

Błogosławiony Józefie Gerardzie – módl się za nami

Błogosławiony Józefie Cebulo – módl się za nami

Błogosławiony Franciszku Estebanie wraz z towarzyszami – módlcie się za nami

Błogosławieni oblaci męczennicy z Laosu – módlcie się za nami

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!

(pg)