Panie Jezu, z nieskończonej i bezwarunkowej miłości oddałeś za nas swoje życie. Tak jak dotknąłeś serc Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, Marii Magdaleny, Eugeniusza de Mazenoda, Józefa Gerarda, Józefa Cebuli, młodych męczenników oblackich z Hiszpanii, młodych męczenników oblackich z Laosu, dotknij serc wielu młodych ludzi.

Poprzez ból, samotność, cierpienie i śmierć wielu osób we współczesnym świecie pokaż młodym, co jest cnotą i co trwa: nie sławę, dobra materialne czy sukces, ale tych, którzy poświęcają się służbie dla innych. Niech bez strachu poczują, że są wezwani do zaangażowania, aby swoje życie oddać Bogu oraz bliźnim. Pozwól, aby odkryli, że życie jest darem, który otrzymujemy, gdy się nim dzielimy, że największą radością jest bezwarunkowe powiedzenie „tak” miłości, tak jak to uczyniłeś dla nas. Ty zmartwychwstałeś dla naszego zbawienia i żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo…

Święty Eugeniuszu de Mazenodzie – módl się za nami

Błogosławiony Józefie Gerardzie – módl się za nami

Błogosławiony Józefie Cebulo – módl się za nami

Błogosławiony Franciszku Estebanie wraz z towarzyszami – módlcie się za nami

Błogosławieni oblaci męczennicy z Laosu – módlcie się za nami

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!