W niedzielę 7 czerwca 1970  r. w Obrze odbyła się centralna jubileuszowa uroczystość z okazji 50-tej rocznicy przybycia do Polski misjonarzy oblatów. Wzięli w niej udział przedstawiciele Episkopatu z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim na czele oraz liczne duchowieństwo i siostry zakonne. Przybyło na nią tysiące wiernych.

W przeddzień uroczystości w miejscowym, pocysterskim kościele została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył przybyły z Rzymu generał o. Leon Deschâtelets OMI. W liturgii uczestniczył biskup opolski Franciszek Jop, który do Obry przyjechał pociągiem.

o. Leon Deschâtelets OMI – superior generalny, w Obrze (Archiwum OMI)

Mszę św. koncelebrowali także: o. Józef Tomys OMI, prowincjał oblatów w Polsce, przełożony polskiej prowincji we Francji: o. Józef Lewicki OMI, prowincjał prowincji Wniebowzięcia w Kanadzie: o. Feliks Kwiatkowski OMI, przełożony Dystryktu Polskiego w Kamerunie: o. Paweł Michalak OMI, przełożeni polskich placówek działających wśród Polonii w USA i w Szwecji oraz byli prowincjałowie Polskiej Prowincji, oo.: Bronisław Wilkowski OMI, Stefan Śmigielski OMI, Józef Kamiński OMI i Feliks Matyśkiewicz OMI. We Mszy św. uczestniczył również ks. bp Yves Plumey OMI, ordynariusz diecezji Garoua w Kamerunie, gdzie pracują polscy oblaci.

Sobotnia Eucharystia w Obrze (Archiwum OMI)

Centralna uroczystość miała miejsce w niedzielę 7 czerwca. Na boisku seminaryjnym został ustawiony ołtarz polowy, a nad nim namiot z ołtarza na kalwarii w Kodniu. Monumentalna i piękna jego oprawa plastyczna była dziełem o. Alfonsa Kupki OMI. Przed godziną 11-tą przybył Prymas Stefan kard. Wyszyński i inni biskupi.

Procesja do ołtarza polowego wyruszyła z kościoła. Po przybyciu do ołtarza specjalnie przygotowane miejsca na podium zajęli: Prymas Stefan Wyszyński i arcybiskup Antoni Baraniak, metropolita poznański.

Obok nich zasiedli biskupi: Franciszek Jop z Opola, Jan Mazur z Siedlec, Wilhelm Pluta z Gorzowa, Tadeusz Etter i Franciszek Jedwabski, sufragani poznańscy, Lucjan Biernacki, sufragan gnieźnieński, kameruński biskup Plumey i generał z Rzymu o. L. Deschâtelets. Z klasztoru cystersów z Wąchocka przybył opat prezes o. Benedykt Matejkiewicz, a z klasztoru cysterskiego w Mogile opat o. Bogumił Salwiński. Katolicki Uniwersytet Lubelski reprezentowali: o. Wacław Hryniewicz OMI i ks. doc. dr Feliks Chodzidło, a Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie, ks. dr Marian Wolniewicz i Jerzy Pikulik.

Wśród wyższych przełożonych zakonnych byli obecni także:  generał paulinów, o. Jerzy Tomziński, prowincjał jezuitów, o. dr W. Janczak, prowincjałowie franciszkanów, pasjonistów i werbistów. Licznie reprezentowane było duchowieństwo diecezjalne i zakonne.

W imieniu misjonarzy oblatów uczestników uroczystości powitał prowincjał o. Józef Tomys OMI. Arcybiskup Antoni Baraniak w swym przemówieniu przedstawił pokrótce historię przybycia do Polski oblatów Niepokalanej i ich działalność w kraju. Podkreślił on, że oblaci w sposób szczególny związani są z archidiecezją poznańską; pierwszy ich dom w Krotoszynie powstał na jej terenie.

Mówiąc o działalności oblatów, arcybiskup Baraniak zaznaczył, że spełnili oni dobrze swoje zadania, współpracując owocnie i harmonijnie z duchowieństwem diecezjalnym. Za swoją  ofiarną, pełną poświęcenia pracę duszpasterską, zyskali oni powszechne uznanie i wdzięczność. Obchodzona uroczystość jubileuszu powinna jeszcze bardziej zmobilizować zakonną rodzinę do wcielenia w czyn odnowę soborową na wszystkich polach działalności oblatów w Polsce. Sobór ukazuje drogę, na której dokonuje się przekonywające dla współczesnego świata urzeczywistnienie treści Ewangelii, drogę, na której Kościół staje się faktycznym znakiem  obecności Boga w świecie. Jest to jednocześnie znak mobilizujący do sięgania po lepsze wartości i do walki o piękniejsze jutro.

Następnie metropolita poznański odczytał telegram od Ojca Świętego Pawła VI, nadesłany na jego ręce przez Sekretarza Stanu kard. Jean-Marie Villota.

Przed rozpoczęciem Mszy św. pontyfikalnej, chór kleryków seminarium wykonał pieśń jubileuszową, specjalnie skomponowaną na tą uroczystość. Liturgię uświetniła orkiestra pod batutą proboszcza parafii w Obrze – o. Henryka Tomysa OMI. W czasie Eucharystii, celebrowanej przez metropolitę poznańskiego, okolicznościową homilię wygłosił Prymas Polski. Mówiąc o  zadaniach misyjnych Kościoła wobec świata, w których żywy udział biorą misjonarze oblaci, kard. Wyszyński podkreślił, że Kościół jest ponadnarodowy i że musi stać w obronie praw wszystkich ludów i narodów do wolności i samodzielności, do sprawiedliwości i równości, tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Powszechne przekonanie o tej prawdzie i o konieczności jej urzeczywistnienia jest największym osiągnięciem współczesnej cywilizacji. W zakończeniu Prymas Polski wyraził swe uznanie dla polskich oblatów, którzy tak wspaniale zapisali się w ciągu minionego 50-lecia na polu pracy duszpasterskiej w kraju, wśród Polonii oraz na misjach.

Po Mszy św. wszyscy obecni oblaci, księża, bracia klerycy i nowicjusze odnowili akt oddania się w opiekę Najświętszej Maryi Pannie, po czym kard. Wyszyński wraz z abp. Baraniakiem udzielili pasterskiego błogosławieństwa. Hymn dziękczynny „Ciebie Boga wsławiamy” i procesja zakończyły tę liturgiczną centralną uroczystość jubileuszową.

Po południu o godz. 17.00 odbyła się uroczysta akademia, na której program złożyły się recytacje, piosenki religijne oraz występ zespołu beatowego kleryków “Gitary Niepokalanej”. Wygłoszone zostały również trzy krótkie referaty, obrazujące historię oblatów: o. Bronisław Wilkowski OMI mówił o początkach prowincji, o. Władysław Sypniewski OMI przedstawił jej dzieje w okresie wojny, a prowincjał o. Józef  Tomys OMI zrelacjonował czasy powojennej działalności oblatów w Polsce.

Cały program opracował o. Leonard Głowacki OMI, dyrektor Niższego Seminarium Duchownego misjonarzy oblatów w Markowicach.

(pg/J. Niesłony OMI)