Podczas Eucharystii, sprawowanej 10 sierpnia, w kaplicy pw. św. Eugeniusza de Mazenoda w obrzańskim scholastykacie, o. Paweł Zając OMI przyjął do nowicjatu sześciu kandydatów. Kanoniczny nowicjat rozpoczną na początku września w klasztorze na Świętym Krzyżu.

Kandydaci do naszego Zgromadzenia pochodzą z diecezji: poznańskiej, gnieźnieńskiej, bielsko-żywieckiej, elbląskiej i gdańskiej. 13 sierpnia kończą dziesięciodniowe rekolekcje, animowane przez mistrza nowicjatu – o. Krzysztofa Jamrozego OMI.

(pg/kj)