„Intra totus, mane solus, exi alius” – wejdź cały, pozostań sam, wyjdź inny – od refleksji nad tymi słowami zaczerpniętymi z tradycji ignacjańskiej rozpoczął rekolekcje na Świętym Krzyżu ks. bp Michał Janocha – biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, a zarazem miłośnik Gór Świętokrzyskich. W konferencji wprowadzającej zaproponował, by treści duchowe połączyć z doświadczeniem dziedzictwa historycznego, kulturowego i religijnego regionu. W programie rekolekcji pojawi się zatem wyprawa do sióstr bernardynek, droga krzyżowa szlakiem królewskim czy wyprawa na Pasmo Jeleniowskie.

Rekolekcje zakończą się 7 września przyjęciem sześciu kandydatów do nowicjatu, a dnia następnego czterech nowicjuszy złoży pierwszą profesję zakonną.

(kj)