W dniach 12-13 września wspólnota parafialna z Obry przeżywała czas nawiedzenia kopii Ikony Jasnogórskiej. Do tego czasu parafianie przygotowywali się przez rekolekcje, które wygłosił o. Daniel Biedniak OMI z Poznania. Peregrynacja zgromadziła tłumy parafian, w plan nawiedzenia włączyła się również miejscowa wspólnota oblacka i seminaryjna. Prowincjała reprezentował o. Sławomir Dworek OMI – wikariusz prowincjalny.

Eucharystii na rozpoczęcie nawiedzenia przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak. W słowie skierowanym do wiernych wspomniał postać Prymasa Tysiąclecia, który pragnął, aby nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej w Polsce trwało przez cały czas. Wskazał również, że ostatnia peregrynacja w Obrze miała miejsce 40 lat temu.

Pomimo swej doskonałości i pomimo roli, jaką dzięki łasce Boga, Maryja odegra w historii zbawienia, jest przykładem pokory i skromności, unikania poklasku, wiernego i prostego wypełniania woli Boga. Ukazuje, że źródłem tej doskonałości jest Bóg. I dlatego, chwaląc Maryję, chwalimy jednocześnie Stwórcę – mówił kaznodzieja.

Biskup Fortuniak przypominał, że Maryja jest związana z Eucharystią w sposób nierozerwalny. Wraz z Apostołami uczestniczyła w „łamaniu chleba” – termin ten jest określeniem Mszy świętej w czasach pierwszego Kościoła. Wskazywał na rolę kapłaństwa oraz na miejsce, w którym odbywa się peregrynacja, gdzie obok kościoła parafialnego mieści się misyjne seminarium duchowne.

Czas nawiedzenia to czas nieprzerwanego czuwania przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, dzielony na modlitwę w ciszy, jak również nabożeństwa przewidziane przez rytuał peregrynacji, jak chociażby Apel Jasnogórski, animowany przez kustosza obrazu. Wymownym momentem jest nabożeństwo za zmarłych, które poprowadził o. Daniel Biedniak OMI. Poprzedziło je czuwanie młodzieży ze wspólnoty “Niniwa” razem z klerykami z zespołu muzycznego “Gitary Niepokalanej”.

Mszy o północy w intencji powołań i za powołanych przewodniczył o. Sławomir Dworek OMI. Słowa kazania wygłosił rekolekcjonista peregrynacji. Ojciec Biedniak mówił o pięknie oblackiego powołania. Przywoływał sytuację z lat młodości, gdy w zakrystii swojej rodzinnej parafii przymierzał krzyż oblacki późniejszego swojego współbrata. Modlitwa zgromadziła rodziców i krewnych powołanych z obrzańskiej parafii.

Drugi dzień peregrynacji był czasem modlitwy za poszczególne stany parafii: chorych, małżeństwa, dzieci i młodzież.

Czas nawiedzenia zakończył się Eucharystią o godzinie 16.00, podczas której proboszcz parafii, o. Karol Bucholc OMI, dokonał zawierzenia wspólnoty Matce Bożej. Wikariusz prowincjalny, o. Sławomir Dworek OMI, który przewodniczył Mszy świętej, w kazaniu dziękował miejscowej wspólnocie za głębokie i autentyczne świadectwo wiary.

Więcej zdjęć na stronie parafii w Obrze: obraparafia.oblaci.pl

(pg)