Podczas tygodniowego odpustu na Świętym Krzyżu, piątek poświęcony był rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, plantatorom i pszczelarzom. Eucharystię w ich intencji sprawował ks. Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.

Drodzy Pielgrzymi, witamy was bardzo serdecznie na Świętym Krzyżu w ten kolejny dzień odpustowy, poświęcony rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, plantatorom i pszczelarzom. Wiemy, że dziś, w dobie pandemii, nie może być nas tutaj wielu. Wy jesteście reprezentantami tych, którzy pracują na roli. Cieszymy się z waszej obecności. Cieszymy się także z obecności wśród nas ks. bpa Mariana Florczyka z Kielc – powiedział w słowie powitania o. Marian Puchała OMI, przełożony wspólnoty zakonnej na Świętym Krzyżu.

W homilii biskup Marian Florczyk, nawiązując do Księgi Rodzaju, do opisu stworzenia ziemi oraz człowieka, przypomniał:

Człowiek swoją pracą ma czynić świat piękniejszy. Bóg postawił człowiekowi jeden warunek do spełnienia… Człowiek ma uszanować to, co należy do Niego, do Boga. A niewiele Bóg zostawił dla siebie. Zostawił drzewo z jego owocami. (…) Niestety obdarowany człowiek chciał być równy Bogu. Zapragnął tego pod wpływem kuszenia księcia szatana… Nie uszanował człowiek własności Boga. Bóg wówczas zmienił plany dotyczące ziemi i człowieka. Tym planom nadał inny kierunek, przepowiadając przyszłość życia ludzkiego na ziemi. Bóg wypowiedział bardzo trudne słowa: “Przeklęta niech będzie ziemia… cierń i oset będzie rodziła człowiekowi…” Bóg jednak nie przeklął człowieka, tak jak przeklął ziemię, ale ukarał go. Ukarał trudem pracy. Mówił Bóg do człowieka: “W trudzie i w pocie oblicza swego będziesz zdobywał pożywienie”.

Trud i pracę człowieka najbardziej znają rolnicy – mówił dalej biskup – Wy najbardziej znacie doświadczenie tego, co zostało przewidziane przez Boga… bo waszym podstawowym warsztatem jest ziemia… Wy wszyscy tu obecni, jesteście osadzeni na ziemi, jak we własnym domu, znacie każdy jej zagajnik, każde prawo ziemi. Wy jesteście najbliżej świata natury i przyrody. To wy znacie doskonale rytm ziemi… Ona – ta ziemia – jest waszą i naszą matką.

Na zakończenie liturgii, po błogosławieństwie celebransa, rektor bazyliki – o. Krzysztof Czepirski OMI – udzielił indywidualnego błogosławieństwa pielgrzymom, przechodząc nawą świątyni.

(mt/fot. OMI Święty Krzyż)