Zakończyły się uroczystości trwającego od tygodnia odpustu ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.

Ostatni dzień odpustu był tradycyjnie dedykowany osobom chorym i starszym, które mogły podczas sprawowanej liturgii przystąpić do sakramentu chorych. Sumie odpustowej przy ołtarzu polowym przewodniczył rektor bazyliki o. Krzysztof Czepirski OMI. W homilii mówił, że w świętokrzyskim sanktuarium to nie Krzyż, ale sam Bóg jest najważniejszy:

To do Niego tu przychodzimy, by Go wywyższać. Wywyższyć Boga w swoim sercu – to oznacza coś bardzo konkretnego. Bóg mówi żyj przykazaniami – podkreślił.

Kaznodzieja zwrócił się też do zgromadzonych osób chorych i starszych zachęcając, by w krzyżu i cierpieniu odkrywali swoje powołanie. Zaznaczył, że świat, w którym żyjemy zachęca do czegoś zupełnie innego:

Świat mówi: Jak widzisz chorych, starych, cierpiących okaż im miłosierdzie. Jak? Odbierając im życie! Dziś eutanazja jest miłosierdziem świata. To nie jest żadna miłość, to nie jest żadne miłosierdzie! To jest rachunek ekonomiczny. Chorzy, starzy, cierpiący kosztują. I nie chodzi tylko o pieniądze. Kosztuje to nieraz nieprzespane noce, troski, może zrezygnowanie z podróży, albo kariery… – wymieniał o. Krzysztof.

Pod koniec uroczystości głos zabrał także przełożony świętokrzyskiej wspólnoty zakonnej – o. Marian Puchała OMI:

Drodzy Pielgrzymi, Drodzy starsi i schorowani, Czciciele Relikwii Drzewa Krzyża Świętego! Już od tygodnia pochylamy się nad tajemnicą Krzyża, obchodząc po raz kolejny nasze uroczystości odpustowe tu na tej Świętej Górze. Cieszymy się z waszej obecności także dziś, na zakończenie odpustu. Oddając cześć Krzyżowi, dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, za dokonanie dzieła odkupienia i zbawienia człowieka. Zapamiętajmy tę naukę, że Krzyż to znak zbawienia, i wyznajmy naszą wiarę, tak jak śpiewamy w znanej pieśni religijnej; „nie zdejmę krzyża z mojej ściany, za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany, grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat, morderca, bo krzyż to klucz do nieba. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa Krzyż i ranę, która otwiera Jego Serce, w obronie Krzyża stanę”.

Siostry i bracia, bądźmy obrońcami krzyża, bądźmy obrońcami wartości chrześcijańskich, bądźmy obrońcami Ewangelii i Chrystusowego Kościoła. Wraz z Maryją stojącą pod krzyżem bądźmy odważni i mężni, nie dajmy się zastraszyć i zniewolić. W Krzyżu zbawienie, w Krzyżu cierpienie, w Krzyżu miłości nauka.

Na zakończenie odpustu pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i pięknego przebiegu  tych uroczystości. Nade wszystko wam, drodzy pielgrzymi i czciciele świętego Krzyża, za obecność i modlitwę przez cały tydzień. Nowemu ojcu rektorowi Krzysztofowi Czepirskiemu za pełne poświęcenie i całkowite oddanie sprawie odpustu; za modlitwę, kazania i nabożeństwa, za piękną liturgię każdego dnia, za przygotowanie kwiatów i wspaniałe dekoracje tu na ołtarzu polowym, ale i w bazylice, za nieustanne czuwanie nad przebiegiem uroczystości. Dziękuję serdecznie spowiednikom i kaznodziejom w tych dniach odpustowych. Za wszelką pomoc naszym diakonom, klerykom i braciom, naszym nowicjuszom, którzy przeszli chrzest bojowy.

Składam serdeczne podziękowanie przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, posłom i senatorom RP za dobrą współpracę, za obecność, pamięć i wszelką pomoc, świadczoną sanktuarium, chociażby przez udostępnienie tej funkcjonalnej platformy, która stała się ołtarzem polowym. Bóg zapłać gminie Bieliny.

Serdecznie dziękuję przedstawicielom służb porządkowych i mundurowych; policji, wojsku, straży pożarnej, służbom medycznym, za to że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Bóg zapłać mediom lokalnym; Radiu Kielce i TV Kielce za to, że przybliżacie nasze uroczystości całemu regionowi, zwłaszcza osobom starszym i schorowanym, którzy osobiście nie mogą tu przybyć.

Bóg zapłać wyższym uczelniom w Kielcach, zwłaszcza Politechnice i Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego, za dobrą współpracę od wielu lat, za wiele wspólnych inicjatyw, które doczekały się realizacji, chociażby odbudowana wieża na kościele, za zorganizowanie różnych sympozjów na Świętym  Krzyżu, za wydawnictwa naukowe poświęcone tysiącletniej historii i tradycji opactwa.

Dziękujemy serdecznie za dzisiejszą oprawę muzyczną, za piękny występ chóru „Echo Łysicy”, orkiestrze z Morawicy i za akompaniament pana Mirosława Rubaka, świętokrzyskiego organisty.

Serdeczne Bóg zapłać raz jeszcze wszystkim. Zawsze zapraszamy na Święty Krzyż. Dużo zdrowia i szczęść Boże!

Specjalnie przygotowane pamiątki otrzymali parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych.

Wyróżnienie w imieniu 10 Świętokrzyskiej Brygady WOT odebrał mjr Marcin Gebala. Nagrodę dla Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odebrał dowódca, płk Paweł Chabielski. W wywiadzie udzielonym dla Radia Kielce podkreślił, że jednostka prowadzi współpracę cywilno-wojskową także ze Zgromadzeniem misjonarzy oblatów ze Świętego Krzyża:

Za każdym razem, kiedy jest potrzeba, wspieramy się, wzajemnie pomagamy sobie i uczestniczymy w uroczystościach. Przyznam, że nie przypuszczałem, że będę dziś wyróżniony, ale cieszę się, że ojciec superior tak nas uhonorował – dodał.

Sanktuarium w organizacji tygodniowego odpustu wsparły także okoliczne samorządy. Gmina Bieliny udostępniła platformę ze sceną, na której odprawiano Msze polowe. Wójt Sławomir Kopacz przyznał, że współpraca z oblatami jest bardzo owocna. Przypomniał w wywiadzie udzielonym dla Radia Kielce o wspólnym unijnym projekcie, dzięki któremu w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej pojawi się nowy obiekt dla turystów, a na Świętym Krzyżu wykonane zostaną kolejne prace renowacyjne zabytkowych przestrzeni.

Pozostałe wyróżnienia w postaci „Pamiątek Świętokrzyskich” otrzymali także: senator Jarosław Rusiecki, senator Krzysztof Słoń, poseł Krzysztof Lipiec, rektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – prof. Jacek Semaniak, prof. Krzysztof Bracha. W imieniu Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komendant Policji pamiątkę odebrała insp. Agata Malasińska-Nagórny. Podobnie wyróżnienia otrzymali: Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej, Komendant Miejskiej Policji i Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

(mt/fot. OMI Święty Krzyż)