Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze – o. Sebastian Łuszczki OMI, udzielił posługi lektoratu scholastykom IV roku: Karolowi Chmielowi OMI i Adamowi Jończakowi OMI. Ceremonię poprzedziły trzydniowe rekolekcje, wygłoszone przez ojca duchownego seminarium – o. Bernarda Felczykowskiego OMI.

Posługa lektoratu wymagana jest do przyjęcia święceń kapłańskich. Odpowiada przedsoborowym święceniom niższym, które po reformie stały się posługą proklamowania słowa Bożego podczas liturgii, z wyłączeniem Ewangelii, ponieważ jej odczytywanie jest naturalną funkcją diakona. Biskup diecezjalny lub przełożony zakonny odmawia nad kandydatami modlitwę z Pontyfikału i wręcza im księgę Pisma Świętego. Strojem liturgicznym ustanowionego lektora jest alba. Obok proklamacji słowa Bożego może on również w imieniu Kościoła: podczas nieobecności prezbitera lub diakona przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec, gorzkie żale, droga krzyżowa), błogosławić pokarmy w wielką sobotę, czy prowadzić modlitwy podczas obrzędu pogrzebu (stacja w domu zmarłego).

(pg)