Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionkowa oraz Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9. do 19. roku życia. Konkurs jest skierowany do osób piszących w języku polskim, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Zachęcamy do tego, aby w dowolny sposób zainspirować się wartościami chrześcijańskimi. Tematyka konkursu jest więc dość szeroka – podkreślają organizatorki konkursu.

Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI był polskim oblatem i męczennikiem. Urodził się 25 sierpnia 1907 r. w Radzionkowie. Jego kapłańska posługa w Okopach na Wołyniu stanowi doskonały wzór dla wszystkich chrześcijan. Misjonarz kochał dzieci, miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, pomagał sierotom, ukrywał Żydów prześladowanych w latach okupacji hitlerowskiej. W jednym z listów do rodziny napisał:

(…) On (Bóg) nie patrzy na wielkość czynów, ale na naszą dobrą wolę, na nasze serca, na intencję.

Oblat jest doskonałym autorytetem dla młodzieży, która może czerpać wspaniałą inspirację z krzewionych przez niego wartości takich jak:

  • wyznaczanie szczytnych celów i wytrwałość w dążeniu do ich realizacji,
  • dobroć, miłość do bliźniego i traktowanie wszystkich ludzi jednakowo bez względu na ich narodowość oraz wyznanie,
  • ofiarowanie pomocy potrzebującym (dostarczanie leków i mikstur przyrządzanych własnoręcznie z ziół zebranych na okopowskich łąkach),
  • okazywanie współczucia biednym i chorym,
  • ofiarność jako skłonność do największych poświęceń,
  • umiłowanie modlitwy, a także wielbienie Boga oraz Najświętszego Sakramentu, w obronie którego oddał życie.

Oblat zginął śmiercią męczeńską z rąk nacjonalistów ukraińskich 6 grudnia 1943 r. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował go medalem oraz dyplomem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za ratowanie życia Żydom w czasie wojny. Męczennik został odznaczony również Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był on patronem radzionkowskiego gimnazjum w latach 1999-2018. Niedawno oblat otrzymał miano „patrona na czas pandemii” na Ukrainie, ponieważ z wielkim poświęceniem niósł pomoc chorym i umierającym w czasie epidemii czerwonki i tyfusu, która miała miejsce w 1942 r. Niezwykła historia życia Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI inspiruje reżyserów filmowych. W 2017 r. na zlecenie Urzędu Miasta Radzionkowa powstał film dokumentalny pt. „Z Radzionkowa na ołtarze” w reżyserii Kamila Niesłonego i Macieja Marmoli. Misjonarz został również jednym z bohaterów filmu pt. „Wierzyć”, którego premiera planowana jest na 2021 r. Film oparty na scenariuszu o. Pawła Wyszkowskiego OMI, podejmuje tematykę prześladowań za wiarę na Ukrainie. Generalnym producentem jest katolicka telewizja “EWTN Ukraina” na czele z jej dyrektorem o. Aleksandrem Zielińskim OMI.

Konkurs został zainaugurowany z okazji stulecia obecności w Polsce Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a jego oficjalnym organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie.

Jestem bardzo wdzięczna Burmistrzowi Miasta Radzionkowa drowi Gabrielowi Toborowi oraz Prowincjałowi Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. prof. UAM drowi hab. Pawłowi Zającowi OMI za owocną współpracę przy organizacji tego wydarzenia. Dziękuję superiorowi o. drowi Pawłowi Wyszkowskiemu OMI oraz Delegaturze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji za objęcie patronatu duchowego nad konkursem. Niezwykle ważne jest dla mnie również to, że na moje zaproszenie odpowiedział o. Andrzej Madej OMI – oblat, poeta oraz przełożony Misji „sui iuris” w Turkmenistanie. Przyjął on tytuł Honorowego Członka Jury pełniącego funkcję przewodniczącego – podkreślała sekretarz i koordynator konkursu śp. Maria Kielar-Czapla.

Zobacz: [Pamięci śp. Marii Kielar-Czapli – propagatorki postaci Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI]

Informacja o konkursie odbiła się szerokim echem w ogólnopolskich mediach. To dopiero pierwsza edycja konkursu, a grono patronów medialnych wydarzenia jest imponujące: portal oblaci.pl, „Adalbertus” – czasopismo parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie (parafia.radzionkow.pl), miesięcznik „Głos Radzionkowski” (rtsk.pl), „Kurier Radzionkowski” (radzionkow.pl), Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” (wychowawca.pl), dwumiesięcznik „Któż jak Bóg” oraz kwartalnik „The Angels” (kjb24.pl), Radio Jasna Góra (radiojasnagora.pl), Tygodnik Regionalny „Echo Katolickie” (echokatolickie.pl), Telewizja TVS (tvs.pl), portal kresy24.pl, a także dwa czasopisma wydawane we Lwowie: dwutygodnik „Kurier Galicyjski” (kuriergalicyjski.com) oraz miesięcznik „Polak Mały” (kuriergalicyjski.com/polak-maly).

Cieszy mnie fakt, że kolejne stacje radiowe, czasopisma oraz portale internetowe odpowiadają na moje wiadomości i wyrażają zainteresowanie wydarzeniem, którego ideą jest kształtowanie wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie pamięci o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku OMI poprzez czerpanie inspiracji z jego szlachetnej postawy, miłości do bliźniego, a także głębokiego zawierzenia Bogu i Maryi Niepokalanej. Bardzo dziękuję naszym Patronom medialnym za wsparcie oraz wiarę w ten wyjątkowy projekt – mówi pomysłodawczyni konkursu, Dagmara Nawratek, która zadbała o oprawę medialną wydarzenia.

Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać od jednego do trzech wierszy własnego autorstwa, które nie były nigdzie publikowane (zarówno w prasie, jak i w Internecie) ani nagradzane. Utwory powinny być opatrzone słownym godłem czyli pseudonimem autora oraz odpowiednią kategorią wiekową: kategorią A (osoby w wieku od 9. do 14. roku życia) lub kategorią B (osoby w wieku od 15. do 19. roku życia). Ponadto osoby mieszkające na terenie archidiecezji katowickiej powinny dodatkowo opatrzyć wiersze hasłem: „archidiecezja katowicka”. Wiersze uczestników pochodzących spoza archidiecezji katowickiej (czyli mieszkających na terenie Polski poza archidiecezją katowicką oraz mieszkających poza granicami Polski) należy opatrzyć hasłem: „kat. ogólnopolska”. Do zgłoszenia należy dołączyć dane autora oraz oświadczenie, którego treść znajduje się w regulaminie.

Zgłoszenia należy przesyłać do 25.10.2020r. na adres: ogolnopolskikonkurspoetycki@gmail.com.

Osoby pochodzące spoza archidiecezji katowickiej nie są zobowiązane do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Jeżeli laureat konkursu nagrodzony w grupie „kat. ogólnopolska” nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście lub poprzez osobę upoważnioną, organizator prześle nagrodę pocztą na adres podany przez uczestnika.

Regulamin oraz bieżące wydarzenia związane z konkursem można znaleźć pod LINKIEM. Można pod nim znaleźć interesujące artykuły na temat Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI, które pisała śp. Maria Kielar-Czapla – autorka osiemnastu scenariuszy teatralnych na temat życia oblata oraz książki pt. „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy”. Zachęcamy również do lektury ciekawych wywiadów z patronami oraz organizatorami konkursu, które przeprowadza Dagmara Nawratek – dziennikarka i poetka.

 

(pg/dn)