Wolontariat Misyjny Niniwy to sposób na zaangażowanie i służbę młodych ludzi, którzy mogą zrobić coś dobrego w miejscach, gdzie są bardzo potrzebni. Nie bez znaczenia jest też słowo „misyjny”. Oznacza ono, że jedziemy tam, gdzie prowadzone są misje, szczególnie te, które prowadzą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, choć nie tylko. Dlatego wszędzie, gdzie jesteśmy, ewangelizujemy. Sami w większości nie jesteśmy świeckimi misjonarzami, a jedynie pomocnikami w dziele misyjnym – informują organizatorzy przyszłorocznej edycji wolontariatu misyjnego.

Od kilku lat, w miejscach posługi misjonarzy oblatów, jest obecna młodzież z duszpasterstwa młodzieżowego w Kokotku. Koordynatorem wolontariatu jest o. Dominik Ochlak OMI.

Zobacz: [Pierwsza wolontariuszka Niniwy na Madagaskarze]

Wolontariat misyjny na Madagaskarze (zdj. niniwa.org)

 

Najbliższy naszym sercom jest wschód – Ukraina i Białoruś. Tam przez wiele lat angażowaliśmy większość sił. Rozwijamy się jednak i otwieramy na nowe miejsca i potrzeby. Dlatego w nadchodzącym roku jeśli pozwolą na to warunki na świecie wyjedziemy również na Syberię, Madagaskar do Kazachstanu, a jeśli znajda się odpowiednie osoby to także na Arktykę.

Zobacz: [Wolontariat misyjny młodzieży – świadectwo z Tywrowa – Ukraina]

Hasłem przyszłorocznego wolontariatu są słowa bł. o. Józefa Gérarda OMI – francuskiego misjonarza z dzisiejszego Lesotho.

Kierunki Wolontariatu Misyjnego Niniwa na 2021 rok:

Syberia – Wierszyna

Wolontariat misyjny na Syberii to wyjazd dla odważnych i nie bojących się wyzwań bożych szaleńców. Serce polsko-syberyjskiej wioski- Wierszyny liczącej około 500 mieszkańców, skupia się na malutkiej parafii, którą prowadzi obecnie polski misjonarz oblat – o. Karol Lipiński. W czasie wakacji, na terenie parafii, prowadzone są wakacje z Bogiem, na które uczęszczają dzieci z okolicznych domów. Dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, mimo polskich korzeni, nie rozumieją już dobrze języka polskiego, a co za tym idzie – polskiej katechezy. Syberyjska wioska potrzebuje świadectw młodych ludzi, którzy z zaangażowaniem będą nieść Dobra Nowinę w języku rosyjskim. Jednak oprócz katechezy, a może przede wszystkim, dzieci z Wierszyny przygarną każdą dawkę miłości, którą podaruje im drugi człowiek. Wyjazd na Syberię to wspaniała lekcja miłości – czasem trudnej, ale przez to jeszcze piękniejszej, niż się dotychczas odkryło.

Białoruś – Szumilino

Podczas wakacji letnich od wielu już lat młodzi wyjeżdżają do Szumilina na Białorusi, gdzie w parafii Matki Bożej Fatimskiej pomagają w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, głównie jako animatorzy. Do zadań i wyzwań wolontariuszy należą: zajmowanie się organizacją zabaw, przygotowaniem posiłków, opieką nad dziećmi, współtworzeniem programu zajęć oraz prowadzeniem gier i wycieczek. Potrzeba również pomocy w pracach gospodarczo-porządkowych przy parafii oraz przy budowie kaplicy w jednej z okolicznych wiosek. W toku przygotowania wolontariusze odpowiadają za zbiórki pieniędzy, zakup biletów, zorganizowanie wiz na Białoruś, dokumentację wydatków grupy, przygotowanie sprawozdania finansowego z wyjazdu. W 2020 roku wyjazdy nie odbyły się ze względu na pandemię.

Poza wywiązywaniem się z obowiązków wolontariusza, często jest okazja, by w ciągu roku zaangażować się w pomoc parafii w Szumilinie. W ciągu całego roku młodzi utrzymują kontakt z dziećmi i młodzieżą, z którymi piszą – wymieniają pocztówki i odwiedzają się.

Ukraina – Tywrów

Pierwsze wyjazdy wolontariuszy Niniwy miały miejsce właśnie na Ukrainę. Dziś młodzi w czasie wakacji zwykle w Tywrowie znajdują swoje miejsce w Oblackim klasztorze, który służy ukraińskiej młodzieży jako miejsce spotkań i rekolekcji. Kościół przez komunistów zamieniony na trzypiętrową fabrykę, powoli odzyskuje swój sakralny charakter także dzięki pracy pomocników z Polski. Do zadań wolontariuszy należy również praca w kuchni i klasztorze. Jest wiele okazji, by poznać miejscową wspólnotę parafialną, poruszającą historię prześladowanych za wiarę przez komunistów w znajdującym się tam nowoczesnym muzeum. Dużo radości przysparza też letni festiwal dla oblackiej młodzieży z Ukrainy: „Tchnienie Życia”.

Kazachstan – Pawłodar

Przygoda misyjna połączona z wysiłkami Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Wyjazd na wolontariat w pełni zaczyna się od wzajemnego poznania i integracji grup. W Pawłodarze w 2019 r. siostry klaryski potrzebowały pomocy w pracach wykończeniowych budującego się klasztoru. Każda para rąk była cenna. Siostra Agnela energiczna i konkretna kierująca budową towarzyszyła wolontariuszom oraz naturalnie wyznaczała zadania. Należało do nich: wykańczanie cel zakonnych, wykonywanie poprawek tynkarskich, przygotowanie pomieszczeń do malowania oraz samo malowanie. Wolontariusze brali udział w życiu i liturgii miejscowej wspólnoty parafialnej, odwiedzali chorych z Najświętszym Sakramentem a także dzięki księdzu proboszczowi odwiedzili wiele ciekawych okolicznych miejsc, położonych w promieniu 500 km. Wymagany język – rosyjski.

Wyjazdy w kierunki Kazachstanu oraz Syberii każdego roku mogą mieć inny charakter, ponieważ są one zależne od zapotrzebowania na misjach.

Madagaskar

Czerwona wyspa urzeka swoim pięknem. Potrzeb jest wiele: projekty medyczne, stolarskie czy edukacyjne są wciąż na wagę złota. Pierwsza wolontariuszka Niniwy – Krysia służyła z oddaniem jako położna przez 5 miesięcy. Misjonarze Oblaci obecni są w kilkunastu miejscach zarówno w miastach, gdzie poziom życia jest lepszy, jak i w buszu, a także w miejscach trudno dostępnych. Wolontariat w tym kraju obejmuje kilka miesięcy i wiąże się z konkretnym zadaniem. Na Madagaskarze ogromnym problemem jest niedożywienie dzieci, a także zaniedbanie zdrowotne. Podstawowe braki w życiu ludzi potrzebują tym bardziej dobrego przygotowania, zarówno wolontariuszy, jak i zaplanowania całego projektu. Wymagany język – francuski.

Kanada – Arktyka

Miejsce do którego oblaccy misjonarze dotarli już dawno, ale dopiero niedawno otrzymaliśmy prośbę o pomocników misyjnych od o. Daniela Szwarca OMI. Bieda i potrzeby Arktyki kanadyjskiej odbiegają znacznie od tej na Syberii. Inuici, rdzenni mieszkańcy, potrzeby materialne i bytowe mają zapewnione na dobrym poziomie, ale potrzeba pedagogów, psychologów do systematycznej pracy z młodzieżą. Z uwagi na trudne warunki życia w tej szerokości geograficznej, najbardziej odpowiednia pomoc dotyczy wiary, towarzyszenia, terapii oraz organizowania zajęć rozwojowych.

 

Informacje praktyczne (spotkanie przygotowawcze):

  • Zjazd I: 27-29.11.2020
  • Spotkanie opłatkowe: 06.01.2021 – dla zainteresowanych wolontariatem, obecnych i byłych wolontariuszy. Kolędowanie misyjne w klubie Wysoki Zamek w Katowicach.
  • Zjazd II: 15-17.01.2021
  • Wyjazd integracyjny: 12-14.02.2021 – chatka w górach.
  • Zjazd III: 05-07.03.2021
  • Zjazd IV: 09-11.04.2021
  • Zjazd V: 21-23.05.2021
  • Uroczyste posłanie wolontariuszy: 12-13.06.2021 – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach.

Zapisy i informacje u o. Dominika Ochlaka OMI (tel. 502 412 390, mail: info@wolontariatmisyjny.pl)

(pg/niniwa.org)