SCHRONISKO DLA ŻEBRAKÓW

Kolejny przykład z dziennika Eugeniusza, który pokazuje jego ciągłe zatroskanie potrzebami najbardziej opuszczonych diecezjan praz praktyczne kroki, jakie podejmuje, aby im zaradzić:

Udałem się do prefekta i zaprosiłem do mego powozu, by mu pokazać drugi klasztor Sióstr Wizytek, który chcemy sprzedać na hospicjum dla żebraków. Osiągnąłem swój cel: prefekt był zachwycony tym budynkiem i jest przekonany, że nadaje się doskonale do podjętego zamiaru.

Dziennik, 23.12.1839, w: EO I, t. XX.

Przez 24 lata biskupiej posługi w Marsylii, dzięki misjom głoszonym przez oblatów, podejmuje konkretne działania, aby Ewangelie zanieść najbardziej opuszczonym.