BĘDZIECIE AMBASADORAMI BOGA, KTÓRZY WIERNIE WYPEŁNIĄ JEGO MISJĘ.

Ojciec Mille wraz z grupą oblatów udał się na misje do miasteczka Malijai. W nabożeństwach uczestniczyło niewiele osób, co zniechęcało misjonarzy.

Moi drodzy przyjaciele, podzielam wasz ból, który sprawia wam do­świadczenie obojętności ludu, który ewangelizujecie, ale nie pochwalam znie­chęcenia, w które – jak rozumiem – popadliście, będąc przyzwyczajonymi do tego, że jesteście narzędziami Bożego miłosierdzia.

Chcieli zakończyć misje i wrócić. Eugeniusz dodaje im odwagi przypominając, że są narzędziami w ręku Boga, a nie samodzielnymi pracownikami.

Straciliście z oczu fakt, że czasem możecie tak jak Mistrz, który was posłał, być świadkami Jego sprawiedliwości… A zatem dalecy od zatrzymywania się nad myślą wycofania się, jakbyście zostali zwyciężeni, jest rzeczą istotną, abyście pozostali, żeby wykonać swoją robotę, która być może jest tym razem wyrokiem potępiającym, jaki może być ogłoszony tylko jako następstwo normalnego przebiegu waszych nauk i wówczas będziecie ambasadorami Boga, który wiernie wypełni waszą mi­sję…

List do Jeana Baptiste Mille’a, 13.12.1840, w: EO I, t. IX, nr 720.