ZNIECHĘCENIE JEST SŁABOŚCIĄ

Nadal pisze do zniechęconych misjonarzy:

Zniechęcenie jest słabością. Gdybyście je dobrze przemyśleli, zauważy­libyście, że jest ono spowodowane miłością własną. Pan, dając wam wznios­łą misję siania, sadzenia i podlewania, zarezerwował sobie dawanie wzrostu i dojrzałości, kiedy mu się spodoba i jak mu się spodoba. Róbcie więc to, co powinniście robić, i zostawcie Bogu to, co może należeć tylko do Niego.

List do Jeana Baptiste Mille’a, 13.12.1840, w: EO I, t. IX, nr 720.

Nawet jeśli ludzie nie odpowiadają na posługę oblatów, Eugeniusz przypomina im, że to Bóg posługuje się nimi jako narzędziami i do Niego, a nie do misjonarzy należy osąd ludzi.

Bardzo dobra wskazówka, gdy jesteśmy zniechęceni, gdy zauważamy, że sprawy układają się podług naszej myśli.