Niemalże w przededniu 25. rocznicy kanonizacji św. Eugeniusza de Mazenoda, odbyło się spotkanie misjonarzy oblatów, odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży. Uczestników konferencji internetowej przywitał Prowincjał Polskiej Prowincji. Ojciec Paweł Zając podziękował współbraciom za zaangażowanie w trudnym czasie pandemicznym.

(zdj. T. Maniura OMI)

Wtorkowe spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczenia na temat funkcjonowania grup młodzieżowych.

(pg)