Od poniedziałku 30 listopada, w Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku, trwały rekolekcje dla uczestników prenowicjatu, w ćwiczeniach duchowych wzięli również udział odpowiedzialni za funkcjonowanie duszpasterstwa młodzieży. Temat oscylował wokół słów z księgi Kapłańskiej 19,2: “Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. Podczas konferencji poruszano tematy, związane z dojrzewaniem do pełni człowieczeństwa, które jest fundamentem świętości, znalazło się również odniesienie do sakramentu Eucharystii, ukazując jej paschalne korzenie oraz wskazując, że jest ona źródłem uświęcenia.

W czwartek, z okazji 25-lecia kanonizacji Eugeniusza de Mazenoda, wspólnota rekolekcyjna udała się do miejscowego kościoła, aby razem ze wspólnotą zakonną i parafialną dziękować Bogu za dar świętości Założyciela.

Rekolekcje zakończyły się Eucharystią, podczas której oblaci odnowili swoje śluby zakonne, a prenowicjusze otrzymali małe krzyżyki, wzorowane na krzyżach oblackich.

Kandydatom, okazującym znaki powołania, zapewni się przed nowicjatem odpowiednie przygotowanie, bądź to we wspólnocie, bądź też przez regularne kontakty z oblatami. Celem takiej praktyki jest udzielanie im pomocy w zdobyciu osobowej i chrześcijańskiej dojrzałości, niezbędnej do owocnego nowicjatu i dla sprawdzenia ich zdatności do oblackiego życia. (Konstytucja 54)

Dwóch kandydatów rozpoczęło prenowicjat w Kokotku od października br. Uczestniczą w życiu modlitwy miejscowej wspólnoty oblackiej, pogłębiają swoją dojrzałość ludzką, wiedzę chrześcijańską i poznają posłannictwo Zgromadzenia. Pomagają również poprzez pracę fizyczną.

Z uwagi na panującą epidemię, trwa cykl katechez on-line, które kandydatom do życia zakonnego głoszą współbracia, posługujący na misjach, jak i w Polsce, dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem życia – wyjaśnia o. Dominik Ochlak OMI, odpowiedzialny za formację prenowicjuszy – Już w najbliższą niedzielę prenowicjusze będą poznawać wspólnotę Dobrego Pasterza w Góralach i Katowicach.

(pg)