Ze względu na sytuację pandemiczną na Ukrainie świąteczne spotkanie połączono z zakończeniem starego roku. 29 grudnia na placu kościoła pw. św. Aleksandra blisko 200 bezdomnych otrzymało ciepły posiłek oraz zestaw upominkowy. Akcja odbyła się dzięki zaangażowaniu Caritas Spes Ukraina oraz Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie. Koordynatorem wydarzenia ze strony oblatów był br. Sebastian Jankowski OMI. Duże wsparcie okazała również Ambasada Kanady na Ukrainie.

Obecnie na Ukrainie działają 23. kuchnie dla ubogich, z których korzysta ponad 30000 ludzi. W Kijowie, dzięki współpracy ukraińskiej Caritas ze Zgromadzeniem misjonarzy oblatów, działa dojazdowa kuchnia polowa, kierowana przez br. Sebastiana Jankowskiego OMI. Dwa razy w tygodniu posiłki dowożone są do sześciu punktów stolicy – każdorazowo korzysta z nich około 200 ubogich i bezdomnych. Oprócz rozdawania jedzenia i środków higieny osobistej, brat Jankowski organizuje rekolekcje dla potrzebujących.

W 2020 roku kuchnię dla bezdomnych wsparli m.in.: Ojciec Święty Franciszek, Ambasada RP na Ukrainie, Ambasada Kanady, czy Kijowski Klub Kobiet.

(pg/zdj. Caritas Spes Ukraina)