Na doroczną uroczystość odpustową do jedynego na północy Kamerunu sanktuarium maryjnego w Figuil od wczoraj przybywały grupy młodzieży z okolicznych misji i parafii. Diecezjalne Dni Młodzieży zakończyła tu również grupa 2000 młodych, którzy przyszli pieszo z oddalonego o 33 km Guider.

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki odbyły się główne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem abp. Faustina Ambassa Ndjodo – metropolity Garoua w północnym Kamerunie. Pielgrzymów przywitał kustosz sanktuarium – o. Alojzy Chrószcz OMI. W sumie odpustowej uczestniczyło przeszło 5000 wiernych.

Misjonarze oblaci wznieśli misję i później sanktuarium maryjne Czarnej Madonny w latach 70-tych XX wieku.

(pg/zdj. A. Chrószcz OMI)