Z okazji 54. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu do świętokrzyskiego sanktuarium przybyły wspólnoty Anonimowych Alkoholików diecezji kieleckiej wraz z duszpasterzami, trzeźwymi alkoholikami, rodzinami dotkniętymi problemem pijaństwa oraz terapeutami. W VI Pielgrzymce o Trzeźwość,  która przebiegała pod hasłem: “Trzeźwością pokonywać kryzys”, towarzyszył diecezjanom biskup Jan Piotrowski, który w świętokrzyskiej bazylice przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił kazanie.

Wybory w naszym życiu są wpisane w naszą ludzką naturę, codzienność, codzienne wyzwania – zauważył biskup Piotrowski, zachęcając do czerpania przykładu ze św. Augustyna, nawróconego w późnym wieku. Zachęcał także do poznawania siebie, do przejścia procesu nawrócenia i pracy nad sobą.

Pan Bóg w Jezusie Chrystusie nie wstydzi się wędrować z nami grzesznikami, a to przecież nie tylko alkoholicy. Każdy z nas, nie pomijając biskupa, musi widzieć swoje niedostatki – mówił hierarcha.

Wcześniej pątnicy uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej. Modlitwie towarzyszyły świadectwa uczestników oraz teksty z “Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej. Na zakończenie spotkania można było podjąć zobowiązanie trzeźwości oraz zapisać się do księgi abstynencji w najstarszym sanktuarium narodowym.

(pg/mt/OMI Święty Krzyż)