W sobotnie przedpołudnie 20 lutego 2021 roku odbyło się on-line drugie spotkanie przedkongresowe dla świeckich żyjących charyzmatem oblackim. Uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem spotkania i pogłębiania relacji z Bogiem oraz tym, jakich ubogich spotykają w swoim życiu i jak starają się im pomóc.

Pewien ubogi człowiek często prosił mnie o 2 złote, tłumaczyłam mu, że ja na te pieniądze ciężko pracuję i mu nie dam. Któregoś razu zawołał mnie po imieniu, proponując pomoc. Skąd je zna? Było mi wstyd… Pierwszy raz z nim porozmawiałam.

Spotkałam homoseksualistę. Uważam, że dostąpiłam zaszczytu, że mi zaufał i ze mną rozmawiał. Potem przyprowadził znajomych, by też mogli ze mną rozmawiać.

Pierwszym ubogim człowiekiem, którego spotykam każdego ranka, jestem ja. Dostrzeżenie własnego ubóstwa, pomaga mi z miłością patrzeć na ubóstwo innych.

– dzielili się uczestnicy.

Koordynator Polskiej Prowincji do spraw współpracy z osobami świeckimi – o. Bartosz Madejski OMI – wyjaśniał podczas spotkania cztery filary na których opiera się każdy charyzmat:

  1. Styl duszpasterski (w przypadku oblatów: głosić ewangelię ubogim);
  2. Doświadczenie mistyczne (oblaci: zjednoczenie z Bogiem w działaniu, zawierzenie Maryi);
  3. Sposób przeżywania wspólnoty (oblaci: bliskie relacje, wspólne działanie);
  4. Styl ascezy (oblaci: post, przyjmowanie trudów, które nas spotykają i niemarnowanie wyrzeczeń, które możemy ofiarować w konkretnych intencjach; misjonarska asceza – wspieranie dzieł, działań, ewangelizacji, podejmowane poprzez ofiarowanie postu i modlitwy w tej intencji).

Prelegent wskazał jednocześnie, że w tradycji oblackiej istnieje praktyka postu w intencji zbliżającego się głoszenia misji parafialnej – podejmowali go sami misjonarze, ale również zapraszali do tego osoby świeckie.

Spotkanie stanowiło kolejny etap przygotowania do II światowego kongresu świeckich stowarzyszonych z oblatami oraz wypracowania form obecności laikatu w posłudze i posłannictwie oblatów Polskiej Prowincji.

(pg/K. Jączyńska)