Podczas drugiego dnia rekolekcji w Gdańsku bp Radosław Zmitrowicz OMI nawiązywał do pojawiającego się pytania o schyłek Kościoła i kultury chrześcijańskiej. Wspominał podobne dylematy, które rodziły się u początku jego kapłaństwa, gdy posługiwał w Poznaniu. Już wtedy stykał się z mentalnością ludzi, którzy wprawdzie byli fizycznie częścią Kościoła, ale ich sposób myślenia odbiegał od ducha Ewangelii.

Zobacz całą naukę rekolekcyjną:

(pg)