Książka “Złoty Tam-Tam”, autorstwa o. Władysława Kozioła OMI, to zbiór opowiadań i wspomnień misjonarza oblata z pracy wśród Gidarów w północnym Kamerunie.

Wśród Gidarów z północnego Kamerunu przeżyłem prawie trzydzieści lat. Pod strzechami ich chat, a co najważniejsze w ich sercach, zostawiłem cząstkę siebie, chyba dość sporą, Przyjechałem do nich z dalekiego kraju, aby głosić im Ewangelię o Bogu Człowieku, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Pewnego razu powiedzieli mi: Jesteś naszym przyjacielem!

Władysław Kozioł OMI – ur. 1951 rok, pierwsze śluby zakonne złożył w 1971 roku, a święcenia prezbiteratu otrzymał w czerwcu 1977 roku. Długoletni misjonarz w Kamerunie. Jednym ze znaczących jego osiągnięć była praca nad tłumaczeniem Pisma Świętego na język gidarski. Z jego inicjatywy powstało Centrum Tłumaczeń Gidarskich.

(pg)