WIELKI TYDZIEŃ: KTO ODKRYŁ, ŻE BÓG ZBAWIA, CHCE SIĘ DZIELIĆ TĄ RADOŚCIĄ.

 Obym przynaj­mniej podwajając miłość ku Niemu, naprawił stracony czas. Niech wszystkie moje działania, myśli zmierzają tylko ku temu celowi.

 Rekolekcje odprawione w seminarium w Aix w grudniu 1814 roku, EO I, t. XV, nr 130.

 

A zatem, w jaki sposób pogłębić naszą salwatoriańską duchowość. Pozwólcie, że wskażę wam trzy kierunki.

Trzecim etapem salwatoriańskiej duchowości jest misja. Ten, kto odkrył, że Bóg zbawia, że przebacza, że nas przyobleka w nowe szaty, pragnie dzielić się tą radością, aby inni również tego doświadczyli. Tak jak to powiedział Eugeniusz, stajemy się współzbawcami.

Information OMI, nr 462, Rzym, luty 2007 roku.