Podczas Wigilii Paschalnej w sanktuarium Matki Bożej w Figuil (Kamerun) o. Alojzy Chrószcz OMI udzielił chrztu świętego 84. katechumenom. W tym samym czasie w swoim sektorze misyjnym sakrament ten z rąk o. Łukasza Biecka OMI otrzymało kolejne 50. osób. Wszyscy nowo ochrzczeni przeszli trzyletni okres katechumenatu. Pierwszy rok formacji oparty jest o Stary Testament, ukazując dzieje patriarchów i proroków. W drugim roku kandydaci poznają życie i nauczanie Zbawiciela. Ostatni etap dotyczy wspólnoty Kościoła i sakramentów. W okresie wielkiego postu sprawdzana jest wiedza katechumenów. W ostatnim tygodniu przed otrzymaniem chrztu kandydaci składają publiczne wyznanie wiary oraz uczestniczą w starożytnym obrzędzie Effatha (prośba o otwarcie uszu na słuchanie słowa Bożego i ust, aby potrafić głosić Ewangelię). Przedwczoraj odbył się ryt katechumenów, podczas którego udzielono namaszczenia specjalnym olejem, kreśląc znak krzyża na czole, z prośbą, aby Chrystus pomagał rozumieć Dobrą Nowinę oraz na piersiach, aby katechumeni umiłowali Boga całym sercem.

Pośród nowo ochrzczonych połowa należy do plemienia Gidarów, wielu katechumenów wraz z sakramentem chrztu otrzymało także I komunię świętą.

Liturgia w Afryce cechuje się niesamowitą radością i spontanicznością. Jak podkreślają misjonarze, autentyczna radość tych ludzi bierze się z relacji. Wierzący bardzo szybko budują między sobą więzi i tworzą prawdziwą wspólnotę braci i sióstr.

Podczas oktawy Wielkiej Nocy ojciec Alojzy Chrószcz OMI udzieli chrztu kolejnym 60. katechumenom w wioskach na terenie sektora misyjnego. W wielu wypadkach są to ludzie w podeszłym wieku, którzy nie są w stanie dotrzeć do głównego kościoła misji. Dodatkowo podczas uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego do chrztu przystąpi grupa 50. młodych.

(pg)