OBYŚMY W IZOLACJI POTRAFILI GŁOSIĆ: WIDZIAŁEM ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA.

Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział» (J 20,18)

Maria Magdalena była pierwszą, która rozpoznała zmartwychwstałego Jezusa i poszła z pospiechem do Jego uczniów, zamkniętych w wieczerniku. Ogłosiła im: Widziałam Pana! Najpierw byli nieufni, ale również oni doświadczyli, że Jezus żyje.

Po rewolucji francuskiej mieszkańcy wiosek nie mieli pojęcia o wierze. Eugeniusz de Mazenod dostrzegł obecność Jezusa w ich życiu, poświęcił się, aby obwieszczać: Widziałem Jezusa tym, którzy najbardziej potrzebowali poznać zmartwychwstałego Jezusa.

Zakładając Zgromadzenie misjonarzy oblatów zaprosił innych do głoszenia i zwracał uwagę, aby ich czas był podzielony na spotkanie z Panem podczas modlitwy, lektury i refleksji i głoszenie Zmartwychwstałego, którego spotkali:

 Misjonarze podzielą się w ten sposób, że gdy jedni we wspólnocie będą się ćwiczyć w zdobywa­niu cnót i wiedzy właściwej dobremu misjonarzowi, inni będą przemierzać wioski, aby tam głosić Słowo Boże.

Po zakończeniu zajęć apostolskich powrócą do wspólnoty, aby odpocząć po swoich trudach i oddadzą się mniej uciążliwym formom posługi kapłańskiej, aby przez studium i medytację uczynić ich posługę bardziej owocną, gdy w przyszłości zostaną wezwani do kolejnych prac.

 Prośba o zatwierdzenie skierowana do Wikariuszy Generalnych z Aix, 25.01.1816, w: EO I, t. XIII, nr 2.

 W tych dniach tak wielu z nas przebywa w zamknięciu, w podobny sposób wykorzystajmy ten czas, abyśmy również i my codziennie mogli obwieszczać: Widziałem Pana. On zmartwychwstał i żyje dla mnie!