W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. w Obuchowie k. Kijowa, w głównym domu Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie odbyła się czwarta sesja Trybunału ds. Beatyfikacji Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI.

Na posiedzeniu przesłuchano siedmiu świadków, w tym ordynariusza diecezji odesko-symferopolskiej bpa Stanisława Szyrokoradiuka OFM.

Świadków, którzy otrzymali różne łaski za wstawiennictwem o. Ludwika Wrodarczyka OMI, wysłuchali: ks. mgr lic. Piotr Miszczuk – przewodniczący Trybunału Beatyfikacyjnego, s. mgr lic. Irina Ismagilowa CPSICM – sekretarz i notariusz, a także promotor sprawiedliwości ks. dr Wiaczesław Grumnicki.

Proces beatyfikacyjny o. Ludwika Wrodarczyka OMI został otwarty przez Konferencję Episkopatu Ukrainy w listopadzie 2013 r. na wniosek o. Pawła Wyszkowskiego OMI, superiora Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie.

11 maja 2016 r. ordynariusz diecezji łuckiej bp Witalij Skomarowski rozpoczął proces beatyfikacyjny, podczas którego Kościół wnikliwie bada i analizuje życie kandydata na ołtarze, aby potwierdzić, że jest on prawdziwym przykładem życia chrześcijańskiego dla wiernych.

Ojciec Ludwik Wrodarczyk urodził się 25 sierpnia 1907 roku w Radzionkowie na Górnym Śląsku. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1927 r., po czym rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1933 r.

Przez trzy lata był wikariuszem i ekonomem klasztoru w Kodniu. Następnie o. Ludwikowi powierzono posługę duszpasterską i opiekę nad sprawami materialnymi klasztoru w Markowicach.

17 sierpnia 1939 r. o. Ludwik Wrodarczyk został posłany na ówczesne tereny wschodniej Polski jako administrator nowo powstałej parafii we wsi Okopy w na Wołyniu. Dokąd przybył w przededniu II wojny światowej – 29 sierpnia 1939 r.

Ojciec Ludwik nazywany jest męczennikiem pojednania wołyńskiego, ponieważ, w tych niezwykle trudnych i napiętych czasach w relacjach polsko-ukraińskich, robił wszystko, aby uniknąć rozlewu krwi. Służył swoją wiedzą medyczną wszystkim cierpiącym bez względu na narodowość czy wyznanie.

Według relacji światków, przed śmiercią był okrutnie torturowany. Zginął 8 grudnia 1943 roku we wsi Karpyliwka, niedaleko Rokitnego.

Modlitwa za wstawiennictwo o. Ludwika Wrodarczyka OMI

Panie i Boże nasz, bądź uwielbiony w swoim kapłanie Ludwiku, misjonarzu, wiernym synu Maryi Niepokalanej. Bądź uwielbiony za dar jego profetycznej wiary, za jego ufność w potęgę modlitwy i za kapłańską gorliwość, z jaką służył dziełu Twojej miłości. Bądź uwielbiony, że z Twoim słowem miłosierdzia i pojednania niestrudzenie przekraczał wszelkie ludzkie granice, aby wszyscy stanowili jedno w chwaleniu Ciebie, a zwłaszcza biedni i opuszczeni. Bądź uwielbiony za dar męstwa, z jakim przyjął męczeńską śmierć i nie chciał chronić swego życia, ale je wydał w ręce ludzkiej złości na okup za Twoje rozproszone dzieci. Ojcze Miłosierdzia, przez wzgląd na swego sługę, ojca Ludwika i dla większej chwały Twojej przez ukazanie jego świętości, udziel mi łaski…, o którą Cię proszę przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem o. Ludwika Wrodarczyka OMI, prosimy informować wicepostulatora procesu o. Marka Rostkowskiego OMI: tel. +380669695446.

Lub pisemnie na adres:

вул. Каштанова, 22а

08704 м. Обухів

Київська обл.

www.omi.org.ua