W Ogrodzie Modlitwy przy oblackim kościele parafialnym w Laskowicach Pomorskich poświęcono figurę św. Floriana. Inicjatorem powstania miejsca modlitwy, które zawiera małą architekturę zagospodarowania krajobrazu wraz z różnymi figurami świętych, jest proboszcz parafii – o. Marek Pycka OMI. Jest to przestrzeń chętnie odwiedzana przez parafian. Uroczystość poświęcenia figury św. Floriana zgromadziła strażaków z miejscowej jednostki pożarniczej, którzy są jednocześnie jej współfundatorami.

Podczas liturgii proboszcz parafii podziękował strażakom za ich ofiarną służbę, zaangażowanie w życie parafialne oraz podczas większych uroczystości kościelnych.