W parafii pw. św. Stanisława w Wierszynie na Syberii odbyły się uroczystości odpustowe. Eucharystii przewodniczył o. Włodzimierz Siek SVD – wikariusz generalny diecezji irkuckiej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Tomasz Zając CMF z Bratska. Mszę świętą koncelebrowali – obok o. Karola Lipińskiego OMI, proboszcza wspólnoty parafialnej – ks. Bogusław Grendysa (dziekan i proboszcz parafii w Angarsku) oraz ks. Wojciech Piekarski (proboszcz ze Śludzianki).

Wielka radość z dobrej frekwencji wiernych. Wśród uczestników był również obecny konsul Polski z Irkucka, Jan Demczuk z małżonką – informuje ojciec Karol.

Oprawę muzyczną przygotowały siostry zakonne wraz z dziećmi i młodzieżą z Wierszyny. Siostry przyjechały z Irkucka i Angarska. Wielką niespodzianką była obecność dziesięcioosobowej grupy Buriatów, grupy etnicznej zamieszkującej Syberię. Generalnie są oni wyznawcami szamanizmu, jednak z okazji uroczystości odpustowej przybyli do Wierszyny, aby pomodlić się i pozostawić znicze na grobach swoich przodków na miejscowym cmentarzu.

Ojciec Karol Lipiński cieszy się również z małego cudu, jaki wyprosił w uroczystość odpustową św. Stanisław. Jedna z mieszkanek Wierszyny, która dotychczas nie praktykowała wiary, pojawiła się w świątyni. Duszpasterz zachęcił ją do regularnego uczęszczania do kościoła i budowania wspólnoty parafialnej. Taka informacja może wydawać się mało istotna, ale biorąc pod uwagę laicyzację społeczeństwa w czasach komunizmu, ojciec Lipiński cieszy się z każdej osoby, która odnajduje wiarę i zaczyna ją praktykować.

Po celebracji liturgicznej, uczestnicy udali się na pobliski teren domu parafialnego, aby spożyć obiad odpustowy.

Atmosfera była bardzo radosna. Pogoda dopisała – wyjaśnia proboszcz parafii w Wierszynie.

Wierszyna odpust 2020

Ojciec Karol odpustowo:)

Opublikowany przez wierszyna.pl Niedziela, 9 maja 2021

(pg)