W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która w Kamerunie jest świętem państwowym – wolnym od pracy, w sanktuarium maryjnym w Figuil odbyła się uroczystość włączenia do wspólnoty Kościoła 138. osób. Sakramenty chrztu świętego i pierwszej komunii otrzymali uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy przygotowywali się do tego dnia poprzez proces katechumenatu.