W Lokalnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Lisowicach k. Lublińca odbyła się gala rozstrzygnięcia Diecezjalnego Konkursu Literackiego “Będę wierny Bogu aż do śmierci”, poświęconego postaci kleryka Alfonsa Mańki OMI. Trwa proces beatyfikacyjny pochodzącego z tutejszej parafii oblata-męczennika.

Jako główne kryterium oceny przyjęliśmy klucz: ile w tych pracach jest kleryka Alfonsa i wartości, którymi żył – mówi ks. Rafał Wyleżoł, przewodniczący jury i proboszcz miejscowej wspólnoty parafialnej.

Na ogłoszony w styczniu br. konkurs odpowiedziało ponad 50 osób, także spoza diecezji gliwickiej. Nadesłano 70 prac. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach – poezji i prozy (opowiadanie lub esej) oraz w dwóch grupach wiekowych: młodzież od kl. VII szkoły podstawowej do lat 18 i dorośli.

Pierwszą nagrodę otrzymali: w dziale poezja, kategoria młodzież – Dominika Sobel, lat 13, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Boruszowicach; w dziale poezja, dorośli – Eleonora Błyszcz z Lisowic; w dziale proza, młodzież – Adam Goniwiecha ze Strzebinia, lat 17, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu; w dziale proza, dorośli – Krystian Piontek z Lisowic. Prace spoza diecezji oceniane były oddzielnie.

Konkurs zorganizowali wspólnie: Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z Lublińca i parafia w Lisowicach.

(pg/zdj. parafia w Lisowicach)