Pierwsza procesja Bożego Ciała w Kościele odbyła się w Liège w 1246 roku. Do Polski zwyczaj przyszedł niemal sto lat później. Rokrocznie w parafiach na całym świecie przygotowywana jest procesja teoforyczna do czterech ołtarzy, w wielu miejscach ozdabiana jest również trasa niesienia Najświętszego Sakramentu. W oblackim kościele w Iławie parafianie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przygotowali wyjątkowy dywan z kwiatów.

(zdj. OMI Iława)