Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył o. Andrzeja Raka OMI z Delegatury Ukraińskiej srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie nadawane jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu polskiemu lub obywatelom. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się 13 czerwca br. w Ambasadzie RP w Kijowie.

Ojciec Andrzej Rak OMI urodził się w 1970 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1990 roku, profesję wieczystą w 1994 roku, a święcenia prezbiteratu otrzymał 20 czerwca 1996 roku. Posługuje na Ukrainie. W tym roku będzie obchodził srebrną rocznicę święceń.

(pg)