Podczas Zjazdu Duszpasterzy Młodzieży i Powołań Zakonów Męskich do Oblackiego Centrum Młodzieży w Kokotku przybył bp Marek Solarczyk – przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Sprawował Eucharystię wraz z uczestnikami spotkania oraz skierował słowo pasterskie. W kazaniu nawiązał do lectio continua liturgii słowa.

Słowo Boże wpisane w dzisiejszą liturgię, jest związane ze zwyczajnym biegiem liturgii, z dziesiątym tygodniem zwykłym i wtorkiem tego tygodnia, jednocześnie ono tak bardzo precyzyjnie odwołuje się do tego wszystkiego, co chcemy realizować przez nasze życie, przez naszą wiarę, przez naszą posługę, Troskę o życie, wiarę młodych ludzi – wskazywał ordynariusz diecezji radomskiej – Najpierw te słowa świętego Pawła o tym, że ma być “tak”. I wszystko ma być bardzo jasne, precyzyjne i konkretne. Po prostu ma być Boże. I to jest chyba ten fundament, od którego zawsze warto zacząć, jeżeli chodzi po prostu o nas, że my chcemy być na “tak”. My chcemy być oddani i zawierzający Panu Bogu to wszystko, w co jesteśmy włączeni, co przeżywamy i z kim przeżywamy, dla kogo przeżywamy i w jakich warunkach przeżywamy.

Biskup Solarczyk zachęcał, aby bez względu na różne okoliczności czasu wciąż zawierzać wszystko Panu Bogu z wiarą, że to jest Jego czas i Jego dzieło. Odwołując się do liturgii w świątyni w Jerozolimie, wskazywał, że sól wspominana w liturgii dnia, była jednocześnie znakiem wierności Boga w pierwszym Przymierzu. Każda składana ofiara musiała być posolona.

Mamy być tymi, którzy będą tą rzeczywiście solą, będą tym znakiem, tym potwierdzeniem, będą narzędziem sprawiającym, że to, co ludzkie w życiu tych, których Bóg nam zawierza, rzeczywiście dotknie Boga, doprowadzimy ich do Boga, odkryją tę wierność Boga. Ważne, żebyśmy to rzeczywiście nieśli z całą szczerością, z całą jasnością – mówił hierarcha.

Zobacz: [Kokotek: I Zjazd Duszpasterzy Młodzieży i Powołań Zakonów Męskich]

Biskup Marek Solarczyk podkreślał, że tajemnica świętości Boga jest zapisana w życiu młodzieży, choć niekiedy wydaje się niewidoczna, może zaledwie się tli. Potrzeba, aby duszpasterze młodzieży przeniknięci byli nadzieją, że światło Boże jest ofiarowane ludziom młodym. Zachęcał jednocześnie, aby Boże światło było widoczne w życiu i posłudze osób konsekrowanych.

Musimy być gotowi również na to, czy jesteśmy w stanie oddać siebie jako ofiarę na to wszystko, co Bóg będzie chciał zrealizować w życiu innych. Po to, aby odbudować, aby wynagrodzić, aby umocnić to, co jest tajemnicą Jego Ducha, którego inni może osłabili, albo wręcz próbowali zniszczyć.

Nawiązując do liturgii sakramentu chrztu dziecka, biskup radomski życzył zebranym:

Przyjmijcie światłość Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, bracia i siostry, aby wasze duchowe dzieci postępowały zawsze jak dzieci światłości.

Zobacz całe kazanie bp. Marka Solarczyka:

(pg/zdj. niniwa.org)